Nowa taryfa dla ciepła od 1.05.2023

 Zarząd SMLW „Popowice” we Wrocławiu jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Legnickiej 57 we Wrocławiu informuje, że na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OWR.4210.22.2023.1276.XXIII.DB z dnia 07.04.2023r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadziła nową taryfę dla ciepła, która obowiązuje od dnia 1 maja 2023r.

Obowiązujące stawki po podwyżkach:

 • cena ciepła z 69,65 zł/GJ na 74,12 zł/GJ wzrost o 6,4%
 • cena za zamówioną moc z 11.133,69 zł/MW na 11.848,28 zł/MW wzrost o 6,4%
 • cena za nośnik ciepła z 23,39 zł/m3 na 23,32 zł/m3 obniżenie o 0,29%

Poprawiono: czwartek, 11, maj 2023 17:46

Nowa opłata za zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

         Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że na podstawie Uchwały Nr LXVI/1715/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16.03.2023r. zostanie wprowadzona z dniem 1 maja 2023r. nowa opłata za zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Wrocław.

            Opłaty są naliczane przez MPWiK według ilości m3 odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych przypadających na m2 powierzchni utwardzonej.

            Opłata dotychczasowa wynosiła 2,10 zł/m3 netto. Od 1 maja 2023r. obowiązywać będzie opłata w kwocie 3,84 zł/m3, która wzrosła o 83%.

Poprawiono: wtorek, 18, kwiecień 2023 21:01

Nowa taryfa dla ciepła, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023r.

Zarząd SMLW „Popowice” jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Legnickiej 57 we Wrocławiu informuje, że na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OWR.4210.79.2022.1276.XXIII.DB z dnia 14.12.2022r., którą Spółdzielnia otrzymała w dniu 22.12.2022r., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadziła nową taryfę dla ciepła, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023r.

Obowiązujące stawki po podwyżkach:

 • cena ciepła z 43,00 zł/GJ na 69,65 zł/GJ wzrost o 62%
 • cena za zamówioną moc z 6.796,84 zł/MW na 11.133,69 zł/MW wzrost o 64%
 • cena za nośnik ciepła z 13,90 zł/m3 na 23,39 zł/m3 wzrost o 68,3%

 Dodatkowo Zarząd SMLW „Popowice” jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Legnickiej 57 we Wrocławiu informuje, że na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OWR.4210.71.2022.134.XXI.DB z dnia 15.12.2022r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023r.

Obowiązujące stawki po podwyżkach:

 • opłata stała za usługi przesyłowe z 3.729,45 zł/MW na 4.052,27 zł/MW wzrost o 8,6%
 • opłata zmienna za usługi przesyłowe z 14,93 zł/GJ na 16,08 zł/GJ wzrost o 7,7%

Informujemy, że powyższe podwyżki zostaną przeliczone na stawki zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody, które zostaną przekazane każdemu właścicielowi lokalu z mocą obowiązującą od dnia 01.02.2023r.

            Powyższe podwyżki są całkowicie niezależne od zarządcy.

Ponadto informujemy, że od dnia 01.01.2023r. nie obowiązuje już obniżona stawka podatku VAT na energię cieplną. Ponownie obowiązuje stawka VAT 23%, w związku z tym nastąpi wzrost zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzew wody również z tytułu wyższego podatku VAT, jaki Wspólnota musi płacić do dostawcy ciepła.

Poprawiono: piątek, 27, styczeń 2023 18:34

Zmiana taryfy ciepła 01.01.2023r.

Informacje w załącznikach.

Poprawiono: środa, 21, grudzień 2022 18:59

Przeglad wentylacyjno gazowy - II termin z III, 23.11.2022

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie 23--11.pdf)ogłoszenie 23--11.pdf[ ]157 kB

Informacje w załaczniku

Poprawiono: poniedziałek, 21, listopad 2022 22:48

Zmiana taryfy dla ciepła od 01.07.2022r

Zarząd SMLW „Popowice” jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Legnickiej 59 oraz ul. Legnickiej 57 informuje, że od dnia 01.07.2022r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadza zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z decyzją nr OWR.4210.23.2022.1276.XXII.DB z dnia 06.06.2022r. zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 (opłata netto)

 • cena ciepła z 41,03 zł/GJ na 43,00 zł/GJ wzrost o 5%
 • cena za zamówioną moc z 6.477,11 zł/MW na 6.796,84 zł/MW wzrost o 5%
 • nośnik ciepła z 13,00 zł/m3 na 13,90 zł/m3 wzrost o 7%

Poprawiono: wtorek, 05, lipiec 2022 18:52

Strona 1 z 4

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony