FE POIS pl

OGŁOSZENIE „KORONAWIRUS” (22.10.2020 roku)
CZŁONKOWIE I MIESZKAŃCY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POPOWICE”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „POPOWICE” informuje, że w związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19, informujemy o zamknięciu Biura Spółdzielni i nie przyjmowaniu interesantów do odwołania.
W wyjątkowych sytuacjach (np.: odbiór niezbędnego zaświadczenia), obsługa bezpośrednia Mieszkańców prowadzona będzie tylko w wyznaczonej strefie w siedzibie Spółdzielni, przy zachowaniu środków ochrony osobistej i po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie.
W pozostałych przypadkach z biurem Spółdzielni należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie, drogą mailową lub pisemnie wrzucając pisma do skrzynek umieszczonych przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółdzielni.

 • sekretariat: 71/355 63 73 lub 71/350 66 30 wew. 230
 • dział administracyjno -techniczny: 71/ 355 40 05 wew. 219 lub 224
 • zgłaszanie usterek, awarii: 71/ 350 10 92 wew. 218
 • dział rozliczeń i windykacji: 71 /350 66 30 wew. 223 lub 225
 • dział członkowsko-mieszkaniowy: 71/ 355 63 73 wew. 220
 • dział inwestycji i przetargów: 71/355 63 73 wew. 229

e-mail:    sekretariat@smpopowice.pl
Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość w tej wyjątkowej sytuacji
i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo

Zmiana taryfy dla ciepła od 01.01.2022r

Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że od dnia 01.01.2022r. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. wprowadza zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z decyzją nr OWR.4210.40.2021. 134.XX.DB z dnia 09.12.2021r. zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 (opłata netto)

 • opłata stała za usługi przesyłowe z 3817,09 zł/MW na 3729,45 zł/MW obniżenie o 2,3%
 • opłata zmienna za usługi przesyłowe z 14,50 zł/GJ na 14,93 zł/GJ wzrost o 3%

 Na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.52. 2021.1276.XXII.AM z dnia 17.12.2021r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadza nową taryfę dla ciepła z dniem 01.01.2022r.:

 (opłata netto)

 • cena ciepła z 42,66 zł/GJ na 41,03 zł/GJ obniżenie o 4%
 • cena za zamówioną moc z 6133,70 zł/MW na 6477,11 zł/MW wzrost o 5,6%
 • nośnik ciepła z 13,15 zł/m3 na 13,00 zł/m3 obniżenie o 1,2%

Poprawiono: środa, 29, grudzień 2021 09:35

Zmiana taryfy dla ciepła

 Zarząd SMLW „Popowice” jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Legnickiej 57 informuje, że od dnia 15.06.2021r. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. wprowadza zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z decyzją nr OWR.4210.18.2021.134.XIX.DB z dnia 20.05.2021r. zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 (opłata netto)

 • opłata stała za usługi przesyłowe z 3 776,56 zł/MW na 3 817,09 zł/MW obniżenie o 1,1%
 • opłata zmienna za usługi przesyłowe z 14,35 zł/GJ na 14,50 zł/GJ wzrost o 1,0%

 Na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.16.2021.1276.XXI.AM z dnia 17.05.2021r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadza nową taryfę dla ciepła z dniem 01.06.2021r.:

 (opłata netto)

 • cena ciepła z 39,83 zł/GJ na 42,66 zł/GJ wzrost o 7,1%
 • cena za zamówioną moc z 5 526,24 zł/MW na 6 133,70 zł/MW wzrost o 11,0%
 • nośnik ciepła z 12,86 zł/m3 na 13,15 zł/m3 wzrost o 2,3%

Poprawiono: środa, 09, czerwiec 2021 13:05

Zmiana taryfy dla ciepła 2021

 Zarząd SMLW „Popowice”, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Legnickiej 59 informuje, że od dnia 01.01.2021 r. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. wprowadza zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z decyzją nr OWR.4210.33.2020. 134.XIX.DB z dnia 15.12.2020 r. zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 (opłata netto)

 • opłata stała za usługi przesyłowe z 3 912,83 zł/MW na 3 776,56 zł/MW obniżenie o 3,6%
 • opłata zmienna za usługi przesyłowe z 14,07 zł/GJ na 14,35 zł/GJ wzrost o 2%

 Na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.40. 2020.1276.XXI.AM z dnia 15 grudnia 2020 r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadza nową taryfę dla ciepła z dniem 01.01.2021 r.:

 (opłata netto)

 • cena ciepła z 38,77 zł/GJ na 39,83 zł/GJ wzrost o 2,7%
 • cena za zamówioną moc z 5 523,08 zł/MW na 5 526,24 zł/MW wzrost o 0,1%
 • nośnik ciepła z 12,73 zł/m3 na 12,86 zł/m3 wzrost o 1%

Poprawiono: środa, 06, styczeń 2021 09:48

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarząd SMLW „Popowice”, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Legnicka 57  we Wrocławiu, informuje, że w dniu 23.07.2020r. Rada Miejska Wrocławia podjęła Uchwałę Nr XXV/665/20 w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty.
Nawiązując do w/w Uchwały zarządca informuje, że od 1 września 2020r. zaczną obowiązywać nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1.  Jeżeli na jednego mieszkańca danej nieruchomości przypada 27 m2 lub mniej powierzchni lokalu mieszkalnego przy selektywnym zbieraniu odpadów, opłata wynosi:
  1. 1,20 zł/m2 powierzchni lokalu mieszkalnego,
  2. 25,50 zł za każdą osobę zamieszkującą dany lokal mieszkalny (jeżeli więcej m2 wypada na osobę).
 2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata wynosi:
  1. 2,40 zł/m2 powierzchni lokalu mieszkalnego,
  2. 51,00 zł za każdą osobę zamieszkującą dany lokal mieszkalny.

Poprawiono: środa, 05, sierpień 2020 10:10

Nowa taryfa dla ciepła 2020r.

Zarządca Wspólnoty Legnicka 57 informuję, że na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.10. 2020.1276.XX.MK z dnia 10 czerwca 2020 r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadza nową taryfę dla ciepła z dniem 01.07.2020 r.:
 (opłata netto)

 • cena ciepła z 34,85 zł/GJ na 38,77 zł/GJ wzrost o 11,2%
 • cena za zamówioną moc z 4 960,17 zł/MW na 5 523,08 zł/MW wzrost o 11,3%
 • nośnik ciepła z 12,23 zł/m3 na 12,73 zł/m3 wzrost o 4,1%

Poprawiono: czwartek, 09, lipiec 2020 07:28

Dot. zmiany „Taryfy dla energii elektrycznej ESV4 sp. z o.o.”

Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej LEGNICKA 57 informuję, że na podstawie decyzji Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.102.10.2019.AKo z 16.04.2020 r. nastąpiła zmiana Taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11 i C21 dot. Wspólnoty Mieszkaniowej Legnicka 57 i obowiązuje od 01.05.2020 r.

G11
- stawka jakościowa z 0,0130 zł/kWh/m-c na 0,0133 zł/kWh/m-c wzrost 2,3%

- składnik zmienny stawki sieciowej z 0,1585 zł/kWh na 0,1593 zł/kWh wzrost 0,5%

- składnik stały stawki sieciowej bez zmian tj. 4,60 zł/m-c

- stawka opłaty abonamentowej bez zmian tj. 4,70 zł/m-c

C21
- stawka jakościowa z 0,0130 zł/kWh na 0,0133 zł/kWh wzrost 2,3%

- składnik stały stawki sieciowej z 10,50 zł/kW/m-c na 10,71 zł/kW/m-c wzrost 2%

- składnik zmienny stawki sieciowej z 0,1320 zł/kWh na 0,1327 zł/kWh wzrost 0,5%

- stawka opłaty abonamentowej bez zmian tj. 12,90 zł/m-c

Poprawiono: sobota, 16, maj 2020 17:03

Strona 1 z 3

Copyright © 2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony