FE POIS pl

OGŁOSZENIE „KORONAWIRUS” (22.10.2020 roku)
CZŁONKOWIE I MIESZKAŃCY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POPOWICE”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „POPOWICE” informuje, że w związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19, informujemy o zamknięciu Biura Spółdzielni i nie przyjmowaniu interesantów do odwołania.
W wyjątkowych sytuacjach (np.: odbiór niezbędnego zaświadczenia), obsługa bezpośrednia Mieszkańców prowadzona będzie tylko w wyznaczonej strefie w siedzibie Spółdzielni, przy zachowaniu środków ochrony osobistej i po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie.
W pozostałych przypadkach z biurem Spółdzielni należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie, drogą mailową lub pisemnie wrzucając pisma do skrzynek umieszczonych przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółdzielni.

 • sekretariat: 71/355 63 73 lub 71/350 66 30 wew. 230
 • dział administracyjno -techniczny: 71/ 355 40 05 wew. 219 lub 224
 • zgłaszanie usterek, awarii: 71/ 350 10 92 wew. 218
 • dział rozliczeń i windykacji: 71 /350 66 30 wew. 223 lub 225
 • dział członkowsko-mieszkaniowy: 71/ 355 63 73 wew. 220
 • dział inwestycji i przetargów: 71/355 63 73 wew. 229

e-mail:    sekretariat@smpopowice.pl
Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość w tej wyjątkowej sytuacji
i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo

Zmiana taryfy dla ciepła od 01.07.2022r

Zarząd SMLW „Popowice” jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Legnickiej 59 oraz ul. Legnickiej 57 informuje, że od dnia 01.07.2022r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadza zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z decyzją nr OWR.4210.23.2022.1276.XXII.DB z dnia 06.06.2022r. zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 (opłata netto)

 • cena ciepła z 41,03 zł/GJ na 43,00 zł/GJ wzrost o 5%
 • cena za zamówioną moc z 6.477,11 zł/MW na 6.796,84 zł/MW wzrost o 5%
 • nośnik ciepła z 13,00 zł/m3 na 13,90 zł/m3 wzrost o 7%

Poprawiono: wtorek, 05, lipiec 2022 18:52

Zmiana taryfy dla ciepła od 01.01.2022r

Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że od dnia 01.01.2022r. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. wprowadza zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z decyzją nr OWR.4210.40.2021. 134.XX.DB z dnia 09.12.2021r. zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 (opłata netto)

 • opłata stała za usługi przesyłowe z 3817,09 zł/MW na 3729,45 zł/MW obniżenie o 2,3%
 • opłata zmienna za usługi przesyłowe z 14,50 zł/GJ na 14,93 zł/GJ wzrost o 3%

 Na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.52. 2021.1276.XXII.AM z dnia 17.12.2021r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadza nową taryfę dla ciepła z dniem 01.01.2022r.:

 (opłata netto)

 • cena ciepła z 42,66 zł/GJ na 41,03 zł/GJ obniżenie o 4%
 • cena za zamówioną moc z 6133,70 zł/MW na 6477,11 zł/MW wzrost o 5,6%
 • nośnik ciepła z 13,15 zł/m3 na 13,00 zł/m3 obniżenie o 1,2%

Poprawiono: środa, 29, grudzień 2021 09:35

Zmiana taryfy dla ciepła

 Zarząd SMLW „Popowice” jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Legnickiej 57 informuje, że od dnia 15.06.2021r. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. wprowadza zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z decyzją nr OWR.4210.18.2021.134.XIX.DB z dnia 20.05.2021r. zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 (opłata netto)

 • opłata stała za usługi przesyłowe z 3 776,56 zł/MW na 3 817,09 zł/MW obniżenie o 1,1%
 • opłata zmienna za usługi przesyłowe z 14,35 zł/GJ na 14,50 zł/GJ wzrost o 1,0%

 Na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.16.2021.1276.XXI.AM z dnia 17.05.2021r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadza nową taryfę dla ciepła z dniem 01.06.2021r.:

 (opłata netto)

 • cena ciepła z 39,83 zł/GJ na 42,66 zł/GJ wzrost o 7,1%
 • cena za zamówioną moc z 5 526,24 zł/MW na 6 133,70 zł/MW wzrost o 11,0%
 • nośnik ciepła z 12,86 zł/m3 na 13,15 zł/m3 wzrost o 2,3%

Poprawiono: środa, 09, czerwiec 2021 13:05

Zmiana taryfy dla ciepła 2021

 Zarząd SMLW „Popowice”, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Legnickiej 59 informuje, że od dnia 01.01.2021 r. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. wprowadza zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z decyzją nr OWR.4210.33.2020. 134.XIX.DB z dnia 15.12.2020 r. zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 (opłata netto)

 • opłata stała za usługi przesyłowe z 3 912,83 zł/MW na 3 776,56 zł/MW obniżenie o 3,6%
 • opłata zmienna za usługi przesyłowe z 14,07 zł/GJ na 14,35 zł/GJ wzrost o 2%

 Na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.40. 2020.1276.XXI.AM z dnia 15 grudnia 2020 r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadza nową taryfę dla ciepła z dniem 01.01.2021 r.:

 (opłata netto)

 • cena ciepła z 38,77 zł/GJ na 39,83 zł/GJ wzrost o 2,7%
 • cena za zamówioną moc z 5 523,08 zł/MW na 5 526,24 zł/MW wzrost o 0,1%
 • nośnik ciepła z 12,73 zł/m3 na 12,86 zł/m3 wzrost o 1%

Poprawiono: środa, 06, styczeń 2021 09:48

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarząd SMLW „Popowice”, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Legnicka 57  we Wrocławiu, informuje, że w dniu 23.07.2020r. Rada Miejska Wrocławia podjęła Uchwałę Nr XXV/665/20 w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty.
Nawiązując do w/w Uchwały zarządca informuje, że od 1 września 2020r. zaczną obowiązywać nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1.  Jeżeli na jednego mieszkańca danej nieruchomości przypada 27 m2 lub mniej powierzchni lokalu mieszkalnego przy selektywnym zbieraniu odpadów, opłata wynosi:
  1. 1,20 zł/m2 powierzchni lokalu mieszkalnego,
  2. 25,50 zł za każdą osobę zamieszkującą dany lokal mieszkalny (jeżeli więcej m2 wypada na osobę).
 2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata wynosi:
  1. 2,40 zł/m2 powierzchni lokalu mieszkalnego,
  2. 51,00 zł za każdą osobę zamieszkującą dany lokal mieszkalny.

Poprawiono: środa, 05, sierpień 2020 10:10

Nowa taryfa dla ciepła 2020r.

Zarządca Wspólnoty Legnicka 57 informuję, że na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.10. 2020.1276.XX.MK z dnia 10 czerwca 2020 r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadza nową taryfę dla ciepła z dniem 01.07.2020 r.:
 (opłata netto)

 • cena ciepła z 34,85 zł/GJ na 38,77 zł/GJ wzrost o 11,2%
 • cena za zamówioną moc z 4 960,17 zł/MW na 5 523,08 zł/MW wzrost o 11,3%
 • nośnik ciepła z 12,23 zł/m3 na 12,73 zł/m3 wzrost o 4,1%

Poprawiono: czwartek, 09, lipiec 2020 07:28

Strona 1 z 3

Copyright © 2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony