Zmiana taryfy dla ciepła

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Legnicka 57 informuję, że od 01.01.2018 r. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o. o. wprowadza zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z decyzją nr OWR.4210.34. 2017.134.XVI-A.DB z dnia 13.12.2017 r. zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w wyniku której:
ulega obniżeniu

  • opłata stała za usługi przesyłowe z 4 155,05 zł/MW na 3 737,65 zł/MW tj. 11,2 %
  • opłata zmienna za usługi przesyłowe z 13,85 zł/GJ na 13,71 zł/GJ tj. 1 %

Na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.35.2017.1276.XVIII-A.GM z dnia 12 grudnia 2017 r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadza nową taryfę
dla ciepła z dniem 01.01.2018 r., w wyniku której:
ulega obniżeniu (netto)

  • cena ciepła z 33,05 zł/GJ na 33,01 zł/GJ tj. 0,12 %

wzrasta netto

  • cena za zamówioną moc z 4508,18 zł/MW na 4530,11 zł/MW tj. 0,49 %

bez zmian

  • nośnik ciepła 11,70 zł/m3

Poprawiono: wtorek, 16, styczeń 2018 21:53

3.01.2018 nastąpi brak wody

3 stycznia 2018 roku od godz. 8 do 10 nastąpi brak wody.

2017 12 28 brak wody

Poprawiono: wtorek, 16, styczeń 2018 21:52

Strona 4 z 4

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony