FE POIS pl

Artykuły

Przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją termomodernizacji budynków

Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że został ogłoszony przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją termomodernizacji budynków mieszkalnych „SMLW Popowice”  w ramach zadania   „Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”.

Zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Ogłoszenie o przetargu zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW zostało umieszczone w bazie konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjności.pl z której można pobrać SIWZ oraz dokumenty przetargowe.

1) Warunkiem udziału w przetargu jest:
  a) spełnienie warunków SIWZ – nr PO/0009/1/10/2018 - NB
  b )wpłacenie wadium w wysokości 20.000 PLN; słownie: dwadzieścia tysięcy złotych na konto Spółdzielni
2) Oferty należy składać w terminie do 29.10.2018 r. do godziny 9.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu.
3) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 29.10.2018 r. o godz. 10.00.

Więcej informacji na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136514

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do godz. 10.00 dnia 05.11.2018r. w związku z wpłynięciem zapytania od potencjalnego Oferenta.

Poprawiono: piątek, 26, październik 2018 14:00

Informacja o przetargu docieplenia IV etap 2

Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że został ogłoszony przetarg na Termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Popowickiej 96-102; ul. Popowickiej  104-132; ul. Popowickiej 136-142; ul. Wejherowskiej 55-59; ul. Wejherowskiej 61-65; ul. Wejherowskiej 67-71; ul. Wejherowskiej 73-77 w ramach zadania   Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”.
Zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Ogłoszenie o przetargu zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW zostało umieszczone w bazie konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjności.pl z której można pobrać SIWZ oraz dokumenty przetargowe.

1)    Warunkiem udziału w przetargu jest:
a)    spełnienie warunków SIWZ – nr PO/0009/2/9/2018-TB
b)    wpłacenie wadium w wysokości 100.000 PLN; słownie: sto tysięcy złotych na konto Spółdzielni
2)    Oferty należy składać w terminie do 01.10.2018 r. do godziny 12.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu.
3)    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 01.10.2018 r. o godz. 13.00.

Więcej informacji na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136514

Poprawiono: poniedziałek, 24, wrzesień 2018 17:08

Informacja o przetargu docieplenia IV etap 1

Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że został ogłoszony przetarg na Termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Bobrzej 2-26; ul. Bobrzej 28-44; ul. Popowickiej 144-150; ul. Popowickiej 152-158 w ramach zadania Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”.
Zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Ogłoszenie o przetargu zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW zostało umieszczone w bazie konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjności.pl z której można pobrać SIWZ oraz dokumenty przetargowe.

1)    Warunkiem udziału w przetargu jest:
a)    spełnienie warunków SIWZ – nr PO/0009/1/9/2018-TB
b)    wpłacenie wadium w wysokości 100.000 PLN; słownie: sto tysięcy złotych na konto Spółdzielni
2)    Oferty należy składać w terminie do 01.10.2018 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu.
3)    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 01.10.2018 r. o godz. 11.00.

Więcej informacji na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136504

Poprawiono: poniedziałek, 24, wrzesień 2018 17:07

Przetarg na IV etap prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych

Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że został ogłoszony przetarg na Termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Bobrzej 2-26; Bobrzej 28-44; Popowickiej 96-102;  Popowickiej 104-132; Popowickiej 136-142; Popowickiej 144-150; Popowickiej 152-158; Wejherowska 55-59; Wejherowska 61-65; Wejherowska 67-71;  Wejherowska 73-77 w ramach zadania Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”.
Zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Ogłoszenie o przetargu zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW zostało umieszczone w bazie konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjności.pl z której można pobrać SIWZ oraz dokumenty przetargowe.

1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 a) spełnienie warunków SIWZ – nr PO/0009/3/8/2018-TB
 b) wpłacenie wadium w wysokości 200.000 PL; słownie: dwieście tysięcy złotych na konto Spółdzielni.
2. Oferty należy składać w terminie do 03.09.2018 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 03.09.2018 r. o godz. 11.00.

Więcej informacji na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131221

Poprawiono: czwartek, 16, sierpień 2018 15:23

Przetarg na III etap prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych

Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że został ogłoszony przetarg na Termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Białowieskiej 4-10; Białowieskiej 12-16; Białowieskiej 18-22; Białowieskiej 24-30; Białowieskiej 32-42; Białowieskiej 44-54; Białowieskiej 68-70;  Białowieskiej 72-74; Białowieskiej 76-82; Popowickiej 86-92; Popowickiej 70-76; Popowickiej 78-84; Wejherowska 3-9; Wejherowska 11-17; Wejherowska 19-29; Wejherowska 31-41 w ramach zadania Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”.
Zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Ogłoszenie o przetargu zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW zostało umieszczone w bazie konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjności.pl z której można pobrać SIWZ oraz dokumenty przetargowe.

1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 a) spełnienie warunków SIWZ – nr PO/0009/2/8/2018-TB
 b) wpłacenie wadium w wysokości 200.000 PL; słownie: dwieście tysięcy złotych na konto Spółdzielni.
2. Oferty należy składać w terminie do 27.08.2018 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 27.08.2018 r. o godz. 11.00.

Więcej informacji na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130279

Poprawiono: piątek, 10, sierpień 2018 08:45

Przetarg na II etap prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych

Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że został ogłoszony przetarg na Termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Białowieskiej 29-35 ; Białowieskiej 37-43; Jeleniej 28-56 ; Niedźwiedziej 30-36 ; Niedźwiedziej 38-44 ; Popowickiej 10-16; Popowickiej 18-24; Popowickiej 30-58; Popowickiej 62-68; Popowickiej 49-61 w ramach zadania Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”.
Zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Ogłoszenie o przetargu zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW zostało umieszczone w bazie konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjności.pl z której można pobrać SIWZ oraz dokumenty przetargowe.

1. Warunkiem udziału w przetargu jest :
 a) spełnienie warunków SIWZ – nr PO/0009/1/8/2018-TB
 b) wpłacenie wadium w wysokości 200.000 PL; słownie: dwieście tysięcy złotych na konto Spółdzielni.
2. Oferty należy składać w terminie do 20.08.2018 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 20.08.2018 r. o godz. 11.00.

Więcej informacji na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1128995

Poprawiono: czwartek, 02, sierpień 2018 14:43

Przetarg na termomodernizację budynków mieszkalnych

Załączniki:
Pobierz plik (potwierdzenie_publikacji.jpg)potwierdzenie_publikacji.jpg[ ]267 kB

Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że został ogłoszony przetarg na Termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Białowieskiej 5-11 ; Białowieskiej 13-23 ; Niedźwiedziej 6-12 ; Niedźwiedziej 14-24 ; Żubrzej 1-5 ; Żubrzej 7-11 ; Żubrzej 13-17 ; Niedźwiedziej 21-21b ; Niedźwiedziej 23-27 ; Niedźwiedziej 29-33 ; Niedźwiedziej 35-39 ; Niedźwiedziej 41-45 ; Niedźwiedziej 47-51 ; Niedźwiedziej 53-61 ; Jeleniej 4-26 w ramach zadania  Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”.
Zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko   w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Ogłoszenie o przetargu zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW zostało umieszczone w bazie konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjności.pl  z której można pobrać SIWZ oraz dokumenty przetargowe.

1. Warunkiem udziału w przetargu jest :
 a) spełnienie warunków SIWZ – nr PO/0009/1/7/2018-TB
 b) wpłacenie wadium w wysokości 200.000 PL; słownie: dwieście tysięcy złotych na konto Spółdzielni.
2. Oferty należy składać w terminie do 13.08.2018 r. do godziny 11.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 13.08.2018 r. o godz. 12.00.

Więcej informacji na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1127664

Dokumentacja budowlana do pobrania ze strony:

Poprawiono: czwartek, 26, lipiec 2018 13:33

Docieplenia budynków w ramach POIŚ

Projekt

Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkalnych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice” dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Nr projektu: POIS.01.03.02-00-0009/17

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.01.03.02-00-0009/17-00

Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”

Całkowita wartość projektu: 41 973 835,58 PLN

Kwota dofinansowania: 28 778 699,17 PLN

Okres realizacji: 1.05.2018 – 30.11.2020

Opis projektu

Przedmiotem projektu są prace związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej 52 budynków mieszkalnych zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Bobrzej 28-40, ul. Popowickiej 86-92, ul. Popowickiej 136-142, ul. Popowickiej 144-150, ul. Popowickiej 152-158, ul. Wejherowskiej 3-9, ul. Wejherowskiej 11-17, ul. Wejherowskiej 19-29, ul. Wejherowskiej 31-41, ul. Wejherowskiej 55-59, ul. Wejherowskiej 61-65, ul. Wejherowskiej 67-71, ul. Wejherowskiej 73-77, ul. Białowieskiej 5-11, ul. Białowieskiej 13-23, ul. Białowieskiej 29-35, ul. Białowieskiej 37-43, ul. Jeleniej 4-26, ul. Jeleniej 28-56, ul. Niedźwiedziej 6-12, ul. Niedźwiedziej 14-24, ul. Niedźwiedziej 21, ul. Niedźwiedziej 23-27, ul. Niedźwiedziej 29-33, ul. Białowieskiej 4-10, ul. Białowieskiej 12-16, ul. Białowieskiej 18-22, ul. Białowieskiej 24-30, ul. Białowieskiej 68-70, ul. Białowieskiej 72-74, ul. Białowieskiej 76-82, ul. Popowickiej 10-16, ul. Popowickiej 18-24, ul. Popowickiej 30-58, ul. Popowickiej 49-61, ul. Popowickiej 62-68, ul. Żubrzej 1-5, ul. Żubrzej 7-11, ul. Niedźwiedziej 30-36, ul. Niedźwiedziej 38-44, ul. Niedźwiedziej 35-39, ul. Niedźwiedziej 41-45, ul. Niedźwiedziej 47-51, ul. Niedźwiedziej 53-61, ul. Żubrzej 13-17, ul. Białowieskiej 32-42, ul. Białowieskiej 44-54, ul. Bobrzej 2-26, ul. Popowickiej 70-76, ul. Popowickiej 78-84, ul. Popowickiej 96-102, ul. Popowickiej 104-132.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, która pozytywnie wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej. Cel główny projektu przyczyni się do realizacji celów pośrednich, takich jak:

  • poprawa stanu jakości powietrza atmosferycznego na terenie realizacji przedsięwzięcia,
  • poprawa warunków i jakości życia na obszarze Wrocławia oraz zwiększenie atrakcyjności miasta.

Informacja o nadużyciach

Istnieje mechanizm informujący o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, umożliwiający zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko i przekazanie informacji przez specjalny adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Poprawiono: poniedziałek, 09, lipiec 2018 11:26

Copyright © 2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Google+

Początek strony