FE POIS pl

Artykuły

Informacja o przetargu docieplenia IV etap 2

Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że został ogłoszony przetarg na Termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Popowickiej 96-102; ul. Popowickiej  104-132; ul. Popowickiej 136-142; ul. Wejherowskiej 55-59; ul. Wejherowskiej 61-65; ul. Wejherowskiej 67-71; ul. Wejherowskiej 73-77 w ramach zadania   Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”.
Zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Ogłoszenie o przetargu zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW zostało umieszczone w bazie konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjności.pl z której można pobrać SIWZ oraz dokumenty przetargowe.

1)    Warunkiem udziału w przetargu jest:
a)    spełnienie warunków SIWZ – nr PO/0009/2/9/2018-TB
b)    wpłacenie wadium w wysokości 100.000 PLN; słownie: sto tysięcy złotych na konto Spółdzielni
2)    Oferty należy składać w terminie do 01.10.2018 r. do godziny 12.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu.
3)    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 01.10.2018 r. o godz. 13.00.

Więcej informacji na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136514

Poprawiono: piątek, 14, wrzesień 2018 20:20

Informacja o przetargu docieplenia IV etap 1

Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że został ogłoszony przetarg na Termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Bobrzej 2-26; ul. Bobrzej 28-44; ul. Popowickiej 144-150; ul. Popowickiej 152-158 w ramach zadania Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”.
Zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Ogłoszenie o przetargu zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW zostało umieszczone w bazie konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjności.pl z której można pobrać SIWZ oraz dokumenty przetargowe.

1)    Warunkiem udziału w przetargu jest:
a)    spełnienie warunków SIWZ – nr PO/0009/1/9/2018-TB
b)    wpłacenie wadium w wysokości 100.000 PLN; słownie: sto tysięcy złotych na konto Spółdzielni
2)    Oferty należy składać w terminie do 01.10.2018 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu.
3)    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 01.10.2018 r. o godz. 11.00.

Więcej informacji na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136504

Poprawiono: piątek, 14, wrzesień 2018 20:19

Przetarg na IV etap prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych

Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że został ogłoszony przetarg na Termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Bobrzej 2-26; Bobrzej 28-44; Popowickiej 96-102;  Popowickiej 104-132; Popowickiej 136-142; Popowickiej 144-150; Popowickiej 152-158; Wejherowska 55-59; Wejherowska 61-65; Wejherowska 67-71;  Wejherowska 73-77 w ramach zadania Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”.
Zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Ogłoszenie o przetargu zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW zostało umieszczone w bazie konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjności.pl z której można pobrać SIWZ oraz dokumenty przetargowe.

1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 a) spełnienie warunków SIWZ – nr PO/0009/3/8/2018-TB
 b) wpłacenie wadium w wysokości 200.000 PL; słownie: dwieście tysięcy złotych na konto Spółdzielni.
2. Oferty należy składać w terminie do 03.09.2018 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 03.09.2018 r. o godz. 11.00.

Więcej informacji na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131221

Poprawiono: czwartek, 16, sierpień 2018 15:23

Przetarg na III etap prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych

Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że został ogłoszony przetarg na Termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Białowieskiej 4-10; Białowieskiej 12-16; Białowieskiej 18-22; Białowieskiej 24-30; Białowieskiej 32-42; Białowieskiej 44-54; Białowieskiej 68-70;  Białowieskiej 72-74; Białowieskiej 76-82; Popowickiej 86-92; Popowickiej 70-76; Popowickiej 78-84; Wejherowska 3-9; Wejherowska 11-17; Wejherowska 19-29; Wejherowska 31-41 w ramach zadania Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”.
Zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Ogłoszenie o przetargu zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW zostało umieszczone w bazie konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjności.pl z której można pobrać SIWZ oraz dokumenty przetargowe.

1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 a) spełnienie warunków SIWZ – nr PO/0009/2/8/2018-TB
 b) wpłacenie wadium w wysokości 200.000 PL; słownie: dwieście tysięcy złotych na konto Spółdzielni.
2. Oferty należy składać w terminie do 27.08.2018 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 27.08.2018 r. o godz. 11.00.

Więcej informacji na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1130279

Poprawiono: piątek, 10, sierpień 2018 08:45

Przetarg na II etap prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych

Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że został ogłoszony przetarg na Termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Białowieskiej 29-35 ; Białowieskiej 37-43; Jeleniej 28-56 ; Niedźwiedziej 30-36 ; Niedźwiedziej 38-44 ; Popowickiej 10-16; Popowickiej 18-24; Popowickiej 30-58; Popowickiej 62-68; Popowickiej 49-61 w ramach zadania Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”.
Zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Ogłoszenie o przetargu zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW zostało umieszczone w bazie konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjności.pl z której można pobrać SIWZ oraz dokumenty przetargowe.

1. Warunkiem udziału w przetargu jest :
 a) spełnienie warunków SIWZ – nr PO/0009/1/8/2018-TB
 b) wpłacenie wadium w wysokości 200.000 PL; słownie: dwieście tysięcy złotych na konto Spółdzielni.
2. Oferty należy składać w terminie do 20.08.2018 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 20.08.2018 r. o godz. 11.00.

Więcej informacji na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1128995

Poprawiono: czwartek, 02, sierpień 2018 14:43

Przetarg na termomodernizację budynków mieszkalnych

Załączniki:
Pobierz plik (potwierdzenie_publikacji.jpg)potwierdzenie_publikacji.jpg[ ]267 kB

Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że został ogłoszony przetarg na Termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Białowieskiej 5-11 ; Białowieskiej 13-23 ; Niedźwiedziej 6-12 ; Niedźwiedziej 14-24 ; Żubrzej 1-5 ; Żubrzej 7-11 ; Żubrzej 13-17 ; Niedźwiedziej 21-21b ; Niedźwiedziej 23-27 ; Niedźwiedziej 29-33 ; Niedźwiedziej 35-39 ; Niedźwiedziej 41-45 ; Niedźwiedziej 47-51 ; Niedźwiedziej 53-61 ; Jeleniej 4-26 w ramach zadania  Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”.
Zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko   w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Ogłoszenie o przetargu zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW zostało umieszczone w bazie konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjności.pl  z której można pobrać SIWZ oraz dokumenty przetargowe.

1. Warunkiem udziału w przetargu jest :
 a) spełnienie warunków SIWZ – nr PO/0009/1/7/2018-TB
 b) wpłacenie wadium w wysokości 200.000 PL; słownie: dwieście tysięcy złotych na konto Spółdzielni.
2. Oferty należy składać w terminie do 13.08.2018 r. do godziny 11.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 13.08.2018 r. o godz. 12.00.

Więcej informacji na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1127664

Dokumentacja budowlana do pobrania ze strony:

Poprawiono: czwartek, 26, lipiec 2018 13:33

Docieplenia budynków w ramach POIŚ

Projekt

Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkalnych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice” dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Nr projektu: POIS.01.03.02-00-0009/17

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.01.03.02-00-0009/17-00

Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”

Całkowita wartość projektu: 41 973 835,58 PLN

Kwota dofinansowania: 28 778 699,17 PLN

Okres realizacji: 1.05.2018 – 30.11.2020

Opis projektu

Przedmiotem projektu są prace związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej 52 budynków mieszkalnych zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Bobrzej 28-40, ul. Popowickiej 86-92, ul. Popowickiej 136-142, ul. Popowickiej 144-150, ul. Popowickiej 152-158, ul. Wejherowskiej 3-9, ul. Wejherowskiej 11-17, ul. Wejherowskiej 19-29, ul. Wejherowskiej 31-41, ul. Wejherowskiej 55-59, ul. Wejherowskiej 61-65, ul. Wejherowskiej 67-71, ul. Wejherowskiej 73-77, ul. Białowieskiej 5-11, ul. Białowieskiej 13-23, ul. Białowieskiej 29-35, ul. Białowieskiej 37-43, ul. Jeleniej 4-26, ul. Jeleniej 28-56, ul. Niedźwiedziej 6-12, ul. Niedźwiedziej 14-24, ul. Niedźwiedziej 21, ul. Niedźwiedziej 23-27, ul. Niedźwiedziej 29-33, ul. Białowieskiej 4-10, ul. Białowieskiej 12-16, ul. Białowieskiej 18-22, ul. Białowieskiej 24-30, ul. Białowieskiej 68-70, ul. Białowieskiej 72-74, ul. Białowieskiej 76-82, ul. Popowickiej 10-16, ul. Popowickiej 18-24, ul. Popowickiej 30-58, ul. Popowickiej 49-61, ul. Popowickiej 62-68, ul. Żubrzej 1-5, ul. Żubrzej 7-11, ul. Niedźwiedziej 30-36, ul. Niedźwiedziej 38-44, ul. Niedźwiedziej 35-39, ul. Niedźwiedziej 41-45, ul. Niedźwiedziej 47-51, ul. Niedźwiedziej 53-61, ul. Żubrzej 13-17, ul. Białowieskiej 32-42, ul. Białowieskiej 44-54, ul. Bobrzej 2-26, ul. Popowickiej 70-76, ul. Popowickiej 78-84, ul. Popowickiej 96-102, ul. Popowickiej 104-132.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, która pozytywnie wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej. Cel główny projektu przyczyni się do realizacji celów pośrednich, takich jak:

  • poprawa stanu jakości powietrza atmosferycznego na terenie realizacji przedsięwzięcia,
  • poprawa warunków i jakości życia na obszarze Wrocławia oraz zwiększenie atrakcyjności miasta.

Informacja o nadużyciach

Istnieje mechanizm informujący o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, umożliwiający zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko i przekazanie informacji przez specjalny adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Poprawiono: poniedziałek, 09, lipiec 2018 11:26

Copyright © 2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Google+

Początek strony