Ulega zmianie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami prawnymi w gospodarowaniu wodami na podstawie nowej ustawy Prawo wodne, która weszła w życie od 1 stycznia 2018 r. ulega zmianie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wrocław i będzie obowiązywała od 19.05.2018 r. do 18.05.2021 r.
Nowa taryfa została wprowadzona zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2018 r.

   

V 2018-IV2019       (netto) zł/m3

V2019-IV2020    (netto) zł/m3

V2020-IV2021      (netto) zł/m3

V2018-IV2019     (brutto) zł/m3

wzrost %      w2018(netto)

woda + ścieki

gospodarstwa dom.

10,29

10,60

10,92

11,11

3

pozostali odbiorcy

10,29

10,60

10,92

11,11

3

woda

gospodarstwa dom.

4,78

5,00

5,20

5,16

 

pozostali odbiorcy

4,78

5,00

5,20

5,16

 

ścieki

gospodarstwa dom.

5,51

5,60

5,72

5,95

 

pozostali odbiorcy

5,51

5,60

5,72

5,95

 

Stawka opłaty abonamentowej pozostaje w dotychczasowej wysokości prze 3 lata tj. netto 7,52 zł/odbiorcę/m-c.
Cena usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych pozostaje w tej samej  wysokości netto 1,47 zł/m3.

Poprawiono: sobota, 16, czerwiec 2018 22:28

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony