Nowa taryfa dla ciepła 2020r.

Zarządca Wspólnoty Legnicka 57 informuję, że na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.10. 2020.1276.XX.MK z dnia 10 czerwca 2020 r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadza nową taryfę dla ciepła z dniem 01.07.2020 r.:
 (opłata netto)

  • cena ciepła z 34,85 zł/GJ na 38,77 zł/GJ wzrost o 11,2%
  • cena za zamówioną moc z 4 960,17 zł/MW na 5 523,08 zł/MW wzrost o 11,3%
  • nośnik ciepła z 12,23 zł/m3 na 12,73 zł/m3 wzrost o 4,1%

Poprawiono: czwartek, 09, lipiec 2020 07:28

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony