Zmiana taryfy dla ciepła od 01.07.2022r

Zarząd SMLW „Popowice” jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Legnickiej 59 oraz ul. Legnickiej 57 informuje, że od dnia 01.07.2022r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadza zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z decyzją nr OWR.4210.23.2022.1276.XXII.DB z dnia 06.06.2022r. zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 (opłata netto)

  • cena ciepła z 41,03 zł/GJ na 43,00 zł/GJ wzrost o 5%
  • cena za zamówioną moc z 6.477,11 zł/MW na 6.796,84 zł/MW wzrost o 5%
  • nośnik ciepła z 13,00 zł/m3 na 13,90 zł/m3 wzrost o 7%

Poprawiono: wtorek, 05, lipiec 2022 18:52

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony