FE POIS pl

Akty Prawne

STAUT SML-W "Popowice" obowiązujący

Wzór Pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu

Regulaminy:

  1. Regulaminy organów samorządowych

  2. Regulaminy z zakresu gospodarki zasobami

 

 * Dostęp do materiałów tylko dla osób zarejestrowanych.

Poprawiono: wtorek, 14, maj 2019 13:14

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony