Zmiana taryfy dla ciepła od 01.01.2022r

Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że od dnia 01.01.2022r. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. wprowadza zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z decyzją nr OWR.4210.40.2021. 134.XX.DB z dnia 09.12.2021r. zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 (opłata netto)

  • opłata stała za usługi przesyłowe z 3817,09 zł/MW na 3729,45 zł/MW obniżenie o 2,3%
  • opłata zmienna za usługi przesyłowe z 14,50 zł/GJ na 14,93 zł/GJ wzrost o 3%

 Na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.52. 2021.1276.XXII.AM z dnia 17.12.2021r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadza nową taryfę dla ciepła z dniem 01.01.2022r.:

 (opłata netto)

  • cena ciepła z 42,66 zł/GJ na 41,03 zł/GJ obniżenie o 4%
  • cena za zamówioną moc z 6133,70 zł/MW na 6477,11 zł/MW wzrost o 5,6%
  • nośnik ciepła z 13,15 zł/m3 na 13,00 zł/m3 obniżenie o 1,2%

Poprawiono: środa, 29, grudzień 2021 09:35

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony