Zmiana ceny energii elektrycznej

Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Legnicka 57 informuje, że nastąpiła zmiana ceny energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych C11 i C21 na podstawie zatwierdzonych uchwał Zarządów Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ESV, która obowiązuje
od 01.07.2018 r.
Grupa taryfowa  C11
- energia czynna  z  0,3340 zł/kWh    na   0,3940 zł/kWh (netto)      wzrost  o 18%
 Grupa taryfowa C21
- energia czynna  z  0,3260 zł/kWh    na   0,3860 zł/kWh (netto)      wzrost  o 18%
Pozostałe składniki pozostają bez zmian.

Poprawiono: czwartek, 19, lipiec 2018 09:40

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony