Zakończeniem Walnego Zgromadzenia

W związku z zakończeniem Walnego Zgromadzenia , które odbywało się w częściach w dniach 26-29.06.2023 r. usunięte zostały listy kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Zespołu Nieruchomości .

WM Legnicka 59 - zarządca przymusowy

Oto stanowisko Spółdzielni dotyczące ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - w nieruchomości WM Legnicka 59 zarządcy przymusowego Integrum Management - na wniosek Właścicieli zaledwie 3,51% udziałów w nieruchomości wspólnej (Sygn. akt: I Co 33/23).
Dołączamy również skan pierwszej strony naszego zażalenia na postanowienie Sądu, które złożyliśmy w Sądzie dnia 19.04.2023 r.
Nasze zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd - dostarczyliśmy obszerną dokumentację do sprawy.WM Legnicka 59 zarządca przymusowy

Strona główna

Dodatek osłonowy

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o dodatek osłonowy.pdf)Wniosek o dodatek osłonowy.pdf[ ]713 kB
Pobierz plik (Doadtek osłonowy.pdf)Doadtek osłonowy.pdf[ ]59 kB

  Dodatek osłonowy

wynikający z ustawy z dnia 17.12.2021 r. (Dz. U. 2022.1 ze zmianami)

Zarząd SMLW „POPOWICE” informuje, że można składać wniosek o dodatek osłonowy jako nowe świadczenie pieniężne, którego celem jest zrekompensowanie wzrostu kosztów m.in. opłat za gaz, prąd i ogrzewanie, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać do MOPS-u we Wrocławiu:

  • na piśmie w Biurze Obsługi Klienta nr 1 przy ul. Hubskiej 30-32, od 7:30 do 15:00
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wtedy należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skorzystać z profilu zaufanego.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 31 października 2022 r.

O dodatek mogą się starać osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2100 zł (w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego) lub 1500 zł (w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego).

Rozkład wysokości dodatków wygląda następująco:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych.
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750* przy założeniu, że dochód nie przekroczy

 1500 złotych miesięcznie na osobę.

  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850/1062,50* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
  • Gospodarstwo 6 i więcej otrzyma 1150/1437,50* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota  dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Więcej informacji, w tym druki można znaleźć na stronie MOPS-u Wrocław i pobrać:

  • Wniosek o dodatek osłonowy
  • RODO do dodatku osłonowego

Poprawiono: piątek, 14, październik 2022 21:33

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony