Zmiana taryfy dla ciepła

Zarząd SMLW „Popowice” jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Legnicka 57, informuje, że od 01.01.2020 r. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o. o. wprowadza zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z decyzją nr OWR.4210.41.2019. 134.XVIII.DB z dnia 13.12.2019 r. zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 (opłata netto)

  • opłata stała za usługi przesyłowe z 3 832,43 zł/MW na 3 912,83 zł/MW wzrost o 2,1%
  • opłata zmienna za usługi przesyłowe z 13,74 zł/GJ na 14,07 zł/GJ wzrost o 2,4%

 Na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.45. 2019.1276.XX.MK z dnia 12 grudnia 2019 r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadza nową taryfę dla ciepła z dniem 01.01.2020 r.:

 (opłata netto)

  • cena ciepła z 33,37 zł/GJ na 34,85 zł/GJ wzrost o 4,4%
  • cena za zamówioną moc z 4 407,73 zł/MW na 4 960,17 zł/MW wzrost o 12,5%
  • nośnik ciepła z 11,71 zł/m3 na 12,23 zł/m3 wzrost o 4,4%

Poprawiono: czwartek, 09, styczeń 2020 22:21

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony