Zmiana taryfy dla ciepła 2021

 Zarząd SMLW „Popowice”, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Legnickiej 59 informuje, że od dnia 01.01.2021 r. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. wprowadza zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z decyzją nr OWR.4210.33.2020. 134.XIX.DB z dnia 15.12.2020 r. zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 (opłata netto)

 • opłata stała za usługi przesyłowe z 3 912,83 zł/MW na 3 776,56 zł/MW obniżenie o 3,6%
 • opłata zmienna za usługi przesyłowe z 14,07 zł/GJ na 14,35 zł/GJ wzrost o 2%

 Na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.40. 2020.1276.XXI.AM z dnia 15 grudnia 2020 r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadza nową taryfę dla ciepła z dniem 01.01.2021 r.:

 (opłata netto)

 • cena ciepła z 38,77 zł/GJ na 39,83 zł/GJ wzrost o 2,7%
 • cena za zamówioną moc z 5 523,08 zł/MW na 5 526,24 zł/MW wzrost o 0,1%
 • nośnik ciepła z 12,73 zł/m3 na 12,86 zł/m3 wzrost o 1%

Poprawiono: środa, 06, styczeń 2021 09:48

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarząd SMLW „Popowice”, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Legnicka 57  we Wrocławiu, informuje, że w dniu 23.07.2020r. Rada Miejska Wrocławia podjęła Uchwałę Nr XXV/665/20 w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty.
Nawiązując do w/w Uchwały zarządca informuje, że od 1 września 2020r. zaczną obowiązywać nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1.  Jeżeli na jednego mieszkańca danej nieruchomości przypada 27 m2 lub mniej powierzchni lokalu mieszkalnego przy selektywnym zbieraniu odpadów, opłata wynosi:
  1. 1,20 zł/m2 powierzchni lokalu mieszkalnego,
  2. 25,50 zł za każdą osobę zamieszkującą dany lokal mieszkalny (jeżeli więcej m2 wypada na osobę).
 2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata wynosi:
  1. 2,40 zł/m2 powierzchni lokalu mieszkalnego,
  2. 51,00 zł za każdą osobę zamieszkującą dany lokal mieszkalny.

Poprawiono: środa, 05, sierpień 2020 10:10

Nowa taryfa dla ciepła 2020r.

Zarządca Wspólnoty Legnicka 57 informuję, że na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.10. 2020.1276.XX.MK z dnia 10 czerwca 2020 r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadza nową taryfę dla ciepła z dniem 01.07.2020 r.:
 (opłata netto)

 • cena ciepła z 34,85 zł/GJ na 38,77 zł/GJ wzrost o 11,2%
 • cena za zamówioną moc z 4 960,17 zł/MW na 5 523,08 zł/MW wzrost o 11,3%
 • nośnik ciepła z 12,23 zł/m3 na 12,73 zł/m3 wzrost o 4,1%

Poprawiono: czwartek, 09, lipiec 2020 07:28

Dot. zmiany „Taryfy dla energii elektrycznej ESV4 sp. z o.o.”

Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej LEGNICKA 57 informuję, że na podstawie decyzji Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.102.10.2019.AKo z 16.04.2020 r. nastąpiła zmiana Taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11 i C21 dot. Wspólnoty Mieszkaniowej Legnicka 57 i obowiązuje od 01.05.2020 r.

G11
- stawka jakościowa z 0,0130 zł/kWh/m-c na 0,0133 zł/kWh/m-c wzrost 2,3%

- składnik zmienny stawki sieciowej z 0,1585 zł/kWh na 0,1593 zł/kWh wzrost 0,5%

- składnik stały stawki sieciowej bez zmian tj. 4,60 zł/m-c

- stawka opłaty abonamentowej bez zmian tj. 4,70 zł/m-c

C21
- stawka jakościowa z 0,0130 zł/kWh na 0,0133 zł/kWh wzrost 2,3%

- składnik stały stawki sieciowej z 10,50 zł/kW/m-c na 10,71 zł/kW/m-c wzrost 2%

- składnik zmienny stawki sieciowej z 0,1320 zł/kWh na 0,1327 zł/kWh wzrost 0,5%

- stawka opłaty abonamentowej bez zmian tj. 12,90 zł/m-c

Poprawiono: sobota, 16, maj 2020 17:03

Zmiana taryfy dla ciepła

Zarząd SMLW „Popowice” jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Legnicka 57, informuje, że od 01.01.2020 r. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o. o. wprowadza zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z decyzją nr OWR.4210.41.2019. 134.XVIII.DB z dnia 13.12.2019 r. zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 (opłata netto)

 • opłata stała za usługi przesyłowe z 3 832,43 zł/MW na 3 912,83 zł/MW wzrost o 2,1%
 • opłata zmienna za usługi przesyłowe z 13,74 zł/GJ na 14,07 zł/GJ wzrost o 2,4%

 Na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.45. 2019.1276.XX.MK z dnia 12 grudnia 2019 r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadza nową taryfę dla ciepła z dniem 01.01.2020 r.:

 (opłata netto)

 • cena ciepła z 33,37 zł/GJ na 34,85 zł/GJ wzrost o 4,4%
 • cena za zamówioną moc z 4 407,73 zł/MW na 4 960,17 zł/MW wzrost o 12,5%
 • nośnik ciepła z 11,71 zł/m3 na 12,23 zł/m3 wzrost o 4,4%

Poprawiono: czwartek, 09, styczeń 2020 22:21

Nowa taryfa dla ciepła

Nowa taryfa dla ciepła - załącznik

Poprawiono: niedziela, 13, styczeń 2019 17:52

Strona 2 z 4

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony