FE POIS pl

OGŁOSZENIE „KORONAWIRUS” (22.10.2020 roku)
CZŁONKOWIE I MIESZKAŃCY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POPOWICE”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „POPOWICE” informuje, że w związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19, informujemy o zamknięciu Biura Spółdzielni i nie przyjmowaniu interesantów do odwołania.
W wyjątkowych sytuacjach (np.: odbiór niezbędnego zaświadczenia), obsługa bezpośrednia Mieszkańców prowadzona będzie tylko w wyznaczonej strefie w siedzibie Spółdzielni, przy zachowaniu środków ochrony osobistej i po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie.
W pozostałych przypadkach z biurem Spółdzielni należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie, drogą mailową lub pisemnie wrzucając pisma do skrzynek umieszczonych przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółdzielni.

 • sekretariat: 71/355 63 73 lub 71/350 66 30 wew. 230
 • dział administracyjno -techniczny: 71/ 355 40 05 wew. 219 lub 224
 • zgłaszanie usterek, awarii: 71/ 350 10 92 wew. 218
 • dział rozliczeń i windykacji: 71 /350 66 30 wew. 223 lub 225
 • dział członkowsko-mieszkaniowy: 71/ 355 63 73 wew. 220
 • dział inwestycji i przetargów: 71/355 63 73 wew. 229

e-mail:    sekretariat@smpopowice.pl
Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość w tej wyjątkowej sytuacji
i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo

Polityka Prywatności

Załączniki:
Pobierz plik (PP-SM LW Popowice.pdf)PP-SM LW Popowice.pdf[Polityka Prywatności]138 kB

Polityka Prywatności

Zapraszamy do zapoznania się z Polityką prywatności naszej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”, zwaną dalej polityką, która wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych członków „SM LW Popowice”, właścicieli mieszkań nie będących członkami „SM LW Popowice”, osób wynajmujących lokale z zasobów „SM LW Popowice” oraz osób kontaktujących się z „SM LW Popowice” i korzystających z naszych usług.

Wypełniając obowiązek informacyjny Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) oraz zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy,
iż administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice” z siedzibą ul. Popowicka 28, 54 – 237 Wrocław (zwana dalej „SM LW Popowice”).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
„SM LW Popowice” gwarantuje, że dane osobowe przetwarza wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych i Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”.
Dane osobowe, przetwarzane są w ww. celu i w odniesieniu do RODO, jest to:

 • wykonywanie czynności na rzecz osoby fizycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • wykonywania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO
 • realizacja komunikacji oraz dostarczanie usług za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) lub f).
 • realizacji działań podejmowanych przez „SM LW Popowice” na podstawie udzielonych zgód przez klientów, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a).

Jakie zbieramy dane osobowe naszych klientów?

Zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy i/lub e-mail, co jest niezbędne w celu wykonywania czynności zarządzania nieruchomością. Pozostałe dane podawane są dobrowolnie na podstawie imiennie podpisanej zgody lub potrzeba ich podania wynika z innych aktów prawnych obowiązujących w Polsce.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wykonywania statutowej działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”, czyli wykonywania czynności zarządzania nieruchomością.
W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie wydanej zgody, wówczas są przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zakończenia okresu na jaki została wydana zgoda, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

Informacje dotyczące Twoich danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom w celu wykonywania czynności zarządzania nieruchomością.
 2. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych.
 3. Twoje dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, z wyłączeniem sytuacji, gdy ww. czynności będą sprzeczne z obowiązującym prawem.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Wszelkie uwagi na temat przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub telefonicznie na dane kontaktowe podane w zakładce kontakt.

Wrocław 24.05.2018.                        Zarząd SM LW „Popowice”

Poprawiono: wtorek, 18, luty 2020 12:54

Copyright © 2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony