Dot. zmiany „Taryfy dla energii elektrycznej ESV4 sp. z o.o.”

Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej LEGNICKA 57 informuję, że na podstawie decyzji Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.102.10.2019.AKo z 16.04.2020 r. nastąpiła zmiana Taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G11 i C21 dot. Wspólnoty Mieszkaniowej Legnicka 57 i obowiązuje od 01.05.2020 r.

G11
- stawka jakościowa z 0,0130 zł/kWh/m-c na 0,0133 zł/kWh/m-c wzrost 2,3%

- składnik zmienny stawki sieciowej z 0,1585 zł/kWh na 0,1593 zł/kWh wzrost 0,5%

- składnik stały stawki sieciowej bez zmian tj. 4,60 zł/m-c

- stawka opłaty abonamentowej bez zmian tj. 4,70 zł/m-c

C21
- stawka jakościowa z 0,0130 zł/kWh na 0,0133 zł/kWh wzrost 2,3%

- składnik stały stawki sieciowej z 10,50 zł/kW/m-c na 10,71 zł/kW/m-c wzrost 2%

- składnik zmienny stawki sieciowej z 0,1320 zł/kWh na 0,1327 zł/kWh wzrost 0,5%

- stawka opłaty abonamentowej bez zmian tj. 12,90 zł/m-c

Poprawiono: sobota, 16, maj 2020 17:03

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony