Nowa taryfa dla ciepła, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023r.

Zarząd SMLW „Popowice” jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Legnickiej 57 we Wrocławiu informuje, że na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OWR.4210.79.2022.1276.XXIII.DB z dnia 14.12.2022r., którą Spółdzielnia otrzymała w dniu 22.12.2022r., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadziła nową taryfę dla ciepła, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023r.

Obowiązujące stawki po podwyżkach:

  • cena ciepła z 43,00 zł/GJ na 69,65 zł/GJ wzrost o 62%
  • cena za zamówioną moc z 6.796,84 zł/MW na 11.133,69 zł/MW wzrost o 64%
  • cena za nośnik ciepła z 13,90 zł/m3 na 23,39 zł/m3 wzrost o 68,3%

 Dodatkowo Zarząd SMLW „Popowice” jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Legnickiej 57 we Wrocławiu informuje, że na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OWR.4210.71.2022.134.XXI.DB z dnia 15.12.2022r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023r.

Obowiązujące stawki po podwyżkach:

  • opłata stała za usługi przesyłowe z 3.729,45 zł/MW na 4.052,27 zł/MW wzrost o 8,6%
  • opłata zmienna za usługi przesyłowe z 14,93 zł/GJ na 16,08 zł/GJ wzrost o 7,7%

Informujemy, że powyższe podwyżki zostaną przeliczone na stawki zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody, które zostaną przekazane każdemu właścicielowi lokalu z mocą obowiązującą od dnia 01.02.2023r.

            Powyższe podwyżki są całkowicie niezależne od zarządcy.

Ponadto informujemy, że od dnia 01.01.2023r. nie obowiązuje już obniżona stawka podatku VAT na energię cieplną. Ponownie obowiązuje stawka VAT 23%, w związku z tym nastąpi wzrost zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzew wody również z tytułu wyższego podatku VAT, jaki Wspólnota musi płacić do dostawcy ciepła.

Poprawiono: piątek, 27, styczeń 2023 18:34

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony