Zmiana taryfy dla ciepła

 Zarząd SMLW „Popowice” jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Legnickiej 57 informuje, że od dnia 15.06.2021r. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. wprowadza zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z decyzją nr OWR.4210.18.2021.134.XIX.DB z dnia 20.05.2021r. zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 (opłata netto)

  • opłata stała za usługi przesyłowe z 3 776,56 zł/MW na 3 817,09 zł/MW obniżenie o 1,1%
  • opłata zmienna za usługi przesyłowe z 14,35 zł/GJ na 14,50 zł/GJ wzrost o 1,0%

 Na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4210.16.2021.1276.XXI.AM z dnia 17.05.2021r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadza nową taryfę dla ciepła z dniem 01.06.2021r.:

 (opłata netto)

  • cena ciepła z 39,83 zł/GJ na 42,66 zł/GJ wzrost o 7,1%
  • cena za zamówioną moc z 5 526,24 zł/MW na 6 133,70 zł/MW wzrost o 11,0%
  • nośnik ciepła z 12,86 zł/m3 na 13,15 zł/m3 wzrost o 2,3%

Poprawiono: środa, 09, czerwiec 2021 13:05

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony