Strona główna

Ogłoszenie-zmiana stawek opłat dystrybucji energii elektrycznej

Na podstawie decyzji Prezesa URE nr DRE-4211-81(11)/2013/2698/VII/MD/KKu z 17.12.2013 r. nastąpiła zmiana stawek opłat dystrybucji dla odbiorców grup taryfowych  od 01.01.2014 r.:
 
G 11
- składnik stały stawki sieciowej z 3,60 zł/m-c na 3,67 zł/m-c wzrost 1%
- składnik zmienny stawki siec. z 0,1814 zł/kWh na 0,1759 zł/kWh obniżenie 3%
- opłata przejściowa z 1,13 zł/m-c na 0,77 zł/m-c obniżenie 46%
- opłata jakościowa z 0,0084 zł/kWh na 0,0108 zł/kWh wzrost 28%
- opłata abonamentowa z 4,34 zł/m-c na 4,80 zł/m-c wzrost 10%

 C11
- składnik stały stawki sieciowej z 2,16 zł/kW/m-c na 2,04 zł/kW/m-c obniżenie 6%
- składnik zmienny stawki siec. z 0,1510 zł/kWh na 0,1419 zł/kWh obniżenie 6%
- opłata przejściowa z 0,31 zł/kW/m-c na 0,66 zł/kW/m-c wzrost 113%
- opłata jakościowa z 0,0084 zł/kWh na 0,0108 zł/kWh wzrost 28%
 - opłata abonamentowa z 4,34 zł/m-c na 4,80 zł/m-c wzrost 10%

Poprawiono: środa, 05, luty 2014 20:43

Ogłoszenie-zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Załączniki:
Pobierz plik (Zarząd wniosek woda MPWiK2014.pdf)Zarząd wniosek woda MPWiK2014.pdf[ ]0 kB

Informuję, że od 1 marca 2014 roku zgodnie z uchwałą  nr LIII/1323/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23.01.2014 r. ulegają zmianie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wrocław,  które przedstawia poniższa tabela.
Taryfy obowiązują od 01.03.2014 r. do 28.02.2015 r.

Stawka opłaty abonamentowej pozostaje bez zmian.

2013       (netto) zł/m3

2013     (brutto) zł/m3

2014       (netto) zł/m3

2014     (brutto) zł/m3

wzrost %     (netto)

woda + ścieki

gospodarstwa dom.

8,36

9,03

8,61

9,30

3

pozostali odbiorcy

8,84

9,55

9,09

9,82

3

woda

gospodarstwa dom.

3,95

4,27

3,97

pozostali odbiorcy

4,15

4,48

4,17

ścieki

gospodarstwa dom.

4,41

4,76

4,64

pozostali odbiorcy

4,69

5,07

4,92

Poprawiono: środa, 05, luty 2014 20:43

Ogłoszenie-zmiana ceny paliwa gazowego

Informuję, że zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  nr DRG-4212-15(18)/2013/652/VI/AG z dnia 17.12.2013 r. uległa zmianie cena paliwa gazowego z dniem 1 stycznia bieżącego roku  dla odbiorców gazu wysokometanowego grupy taryfowej  W-3.6:

  • cena  paliwa gazowego z 1,1512 zł/m3 na 1,3423 zł/m3 wzrost 16%
  • opłata dystrybucyjna stała z 41,40 zł/m-c na 31,60 zł/m-c obniżenie 31%
  • opłata dystrybucyjna zmienna z 0,4077 zł/m3 na 0,3717zł/m3 obniżenie 9%

Opłata abonamentowa nie uległa zmianie.

Poprawiono: środa, 05, luty 2014 20:44

Spotkania Popowickie po raz czwarty

Koncert dla Felicji Jagodzińskiej

    Dużym powodzeniem cieszył się koncert, zorganizowany  23 listopada br.
w SM Popowice. Dedykowany był Felicji Jagodzińskiej, artystce Operetki Wrocławskiej i Teatru Muzycznego. Od wielu lat mieszka ona na Popowicach.

Poprawiono: środa, 27, listopad 2013 22:30

Czytaj więcej: Spotkania Popowickie po raz czwarty

Zabawy z rękodziełem

Zapraszamy dzieci razem z rodzicami lub opiekunami na "Zabawy z rękodziełem", które odbywają się w każdy czwartek w godz. 16 - 17.30 w Filii nr 10 MBP przy ul. Jeleniej 7.

Poprawiono: wtorek, 05, listopad 2013 21:21

Czytaj więcej: Zabawy z rękodziełem

Żubr na Żubrzej

Pojawił się już - kolejny po Bobrzej - wizerunek patrona  ulicy Żubrzej, czyli  tym razem podobizna żubra. Ułatwi to rozpoznanie ulicy  już z daleka, a także  z samochodu. Ponieważ ulic związanych ze zwierzętami (Rysia, Jelenia, Niedźwiedzia, Zajęcza) jeszcze kilka mamy, niebawem pojawią się inne zwierzęta. Będzie to swojego rodzaju ciekawostka Popowic.

Bobrza    Żubrza

Poprawiono: wtorek, 22, październik 2013 21:16

Trwa docieplanie

Rozpoczęte prace dociepleniowe, poprawią charakterystykę cieplną naszych budynków. Polepszą także ich estetykę. Dzięki temu osiedle już staje się piękniejsze. Docieplenie ścian szczytowych budynków naszej spółdzielni, to – zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia – priorytetowe zadanie, na najbliższy okres. Dzięki niemu polepszą się warunki życia członków spółdzielni, zamieszkałych przy tych ścianach.

Poprawiono: wtorek, 22, październik 2013 21:12

Czytaj więcej: Trwa docieplanie

Strona 98 z 103

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony