FE POIS pl

OGŁOSZENIE „KORONAWIRUS” (22.10.2020 roku)
CZŁONKOWIE I MIESZKAŃCY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POPOWICE”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „POPOWICE” informuje, że w związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19, informujemy o zamknięciu Biura Spółdzielni i nie przyjmowaniu interesantów do odwołania.
W wyjątkowych sytuacjach (np.: odbiór niezbędnego zaświadczenia), obsługa bezpośrednia Mieszkańców prowadzona będzie tylko w wyznaczonej strefie w siedzibie Spółdzielni, przy zachowaniu środków ochrony osobistej i po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie.
W pozostałych przypadkach z biurem Spółdzielni należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie, drogą mailową lub pisemnie wrzucając pisma do skrzynek umieszczonych przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółdzielni.

  • sekretariat: 71/355 63 73 lub 71/350 66 30 wew. 230
  • dział administracyjno -techniczny: 71/ 355 40 05 wew. 219 lub 224
  • zgłaszanie usterek, awarii: 71/ 350 10 92 wew. 218
  • dział rozliczeń i windykacji: 71 /350 66 30 wew. 223 lub 225
  • dział członkowsko-mieszkaniowy: 71/ 355 63 73 wew. 220
  • dział inwestycji i przetargów: 71/355 63 73 wew. 229

e-mail:    sekretariat@smpopowice.pl
Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość w tej wyjątkowej sytuacji
i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo

Strona główna

Po lustracji

W naszej Spółdzielni przeprowadzono już kolejną pełną  lustrację   za lata 2010-2012.
Przeprowadzenie lustracji  pozwala uzyskać   obraz działalności Spółdzielni, jej kondycji finansowej, a także jej organów:  Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu, oraz  Rad Zespołu Nieruchomości.     

     Z zagadnień, które były przedmiotem decyzji i wniosków, organów Spółdzielni, lustratorzy oceniali wybrane  losowo kwestie. Wśród omówionych w protokole  lustracyjnym, jest m.in. działalność spółki celowej, powołanej do realizacji inwestycji spółdzielni, o nazwie "Legnicka Street". Są też tam  pomyślne dla członków informacje,  o rosnącym z roku na rok  zysku, wypracowywanym przez Spółdzielnię.  W roku  2010  wynosił on  1 326 151 zł , w 2011 r.- 2 500 983 zł, natomiast  w 2012 - 2 715 746 zł.
W  liście polustracyjnym,  integralnym składniku protokołu  lustracyjnego,  czytamy, m.in. :   Lustracja nie wykazała nieprawidłowości w prowadzeniu przez Spółdzielnię gospodarki lokalami użytkowymi, a w zawartych umowach najmu oraz dzierżawy terenu, interesy Spółdzielni zostały należycie zabezpieczone.
Protokół lustracyjny    porusza także kwestie  związane z wieloletnim planem docieplenia ścian szczytowych, realizowanym w  latach 2013-2015.  Jako podsumowanie całości, zacytujmy raz jeszcze konkluzję z listu polustracyjnego: Ogólna sytuacja finansowa Spółdzielni, kształtowała się korzystnie, co pozwalało na bieżące regulowanie zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym oraz wobec dostawców robót i usług.  
Ocena ta pozwala na  dalsze sprawne funkcjonowanie Spółdzielni
 i realizowanie przez nią  przewidzianych  statutem zadań. Pozwala też członkom mieć przekonanie, że są w dobrze  i sprawnie zarządzanej  spółdzielni.

TOMASZ KAPŁON

Poprawiono: niedziela, 08, czerwiec 2014 22:19

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony