Strona główna

Wycinka drzew

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice” informuje, że po zakończeniu prac związanych z wycinką drzew i frezowaniem pni zgodnie z decyzją administracyjną wydaną przy Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia, w okresie wiosennym wykonywane będą nasadzenia zastępcze za wycięte drzewa.

Poprawiono: piątek, 26, styczeń 2018 11:13

Kontrola pionu gazowego

Załączniki:
Pobierz plik (2018_01_19_gaz.pdf)Treść ogłoszenia[ ]208 kB

2018 01 19 gaz

Poprawiono: piątek, 19, styczeń 2018 14:43

Informacja o pożarze w budynku przy ul. Bobrzej 28-44

     SMLW „Popowice” informuje, że od samego początku pożaru, tj. od około godz. 24:00 do końca akcji Straży Pożarnej, czyli do około godz. 3:00 nad ranem Wiceprezes Zarządu oraz służby techniczne Spółdzielni byli obecni na miejscu podczas akcji gaśniczej i wskazywali położenie zaworów odcinających poszczególne instalacje.

     Spółdzielnia jako zarządca budynków na osiedlu Popowice zaraz na drugi dzień przystąpiła do prac naprawczych w niniejszym budynku. Lokatorom, których mieszkania zostały zalane w wyniku interwencji Straży Pożarnej wypożyczono urządzenia do osuszenia lokali. Służby techniczne Spółdzielni po udostępnieniu spalonej części budynku przez Policję i Prokuratora natychmiast rozpoczęły sprawdzanie i uruchomianie instalacji wspólnych w budynku, które zostały uszkodzone w wyniku pożaru (elektryczna, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna). Obecnie uruchomiono wszystkie instalacje oprócz gazowej. Zniszczona elewacja budynku zostanie odnowiona przy sprzyjających warunkach atmosferycznych przez firmę zewnętrzną. Uporządkowano i uprzątnięto zniszczone po pożarze lokale i części wspólne budynku oraz zabezpieczono okna.

Poprawiono: czwartek, 18, styczeń 2018 14:01

Czytaj więcej: Informacja o pożarze w budynku przy ul. Bobrzej 28-44

8.01 biura Spółdzielni nieczynne

W dniu 08.01.2018 (poniedziałek) biura Spółdzielni są nieczynne.

Awarie proszę zgłaszać telefonicznie pod nr tel. :
1)    elektryczne i wodno–kanalizacyjne – (71)307-13-68 lub 793-563-659
2)    dźwigi – (71) 351 39 66
3)    energetyczne – 991

Telefony alarmowe:
1) Straż Miejska – 986
2) Policja – 997

Poprawiono: piątek, 05, styczeń 2018 11:29

Harmongram wywozu odpadów wielkogabarytowych 2018

Załączniki:
Pobierz plik (2017_12_29_odpady-wielkogabarytowe.pdf)Harmonogram 2018[ ]34 kB

Harmongram wywozu odpadów wielkogabarytowych 2018 - załącznik

Poprawiono: czwartek, 28, grudzień 2017 21:44

Zmiana taryfy dla ciepła

Zarząd SMLW „Popowice” informuję, że od  01.01.2018 r. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o. o. wprowadza zmianę  taryfy dla ciepła zgodnie z decyzją nr OWR.4210.34. 2017.134.XVI-A.DB z dnia 13.12.2017 r. zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w wyniku której:
ulega obniżeniu
- opłata stała za usługi przesyłowe z 4 155,05 zł/MW na 3 737,65 zł/MW tj. 11,2 %  
- opłata zmienna za usługi przesyłowe z 13,85 zł/GJ na 13,71 zł/GJ tj. 1 %

Poprawiono: środa, 20, grudzień 2017 23:05

Czytaj więcej: Zmiana taryfy dla ciepła

Materiały dotyczące segregacji odpadów

2017 11 30 ekoporadnikZarząd SMLW „Popowice” informuje, że w siedzibie Spółdzielni znajdują się darmowe materiały dotyczące segregacji odpadów wraz z książkami edukacyjnymi dla dzieci. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ich treścią

Poprawiono: czwartek, 30, listopad 2017 22:16

Strona 90 z 107

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony