Strona główna

Likwidacji zsypów w budynkach wysokich

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”   informuje, że w związku z Uchwałą Rady Nadzorczej o sukcesywnej
likwidacji zsypów w budynkach wysokich, nie przyjmuje podań o przydział pomieszczeń dodatkowych na półpiętrach klatek schodowych.
Złożone podania nie będą  rozpatrywane, ponieważ na półpiętrze znajduje się hydrantowa instalacja przeciw pożarowa.

Poprawiono: środa, 29, listopad 2017 22:23

Zmiany nastaw wartości temperatury progowej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice” uprzejmie informuje, że w 2017 r. dokonano zmiany nastaw wartości  temperatury progowej we wszystkich węzłach cieplnych budynków mieszkalnych i użytkowych (Starograniczna 28, 32 i Popowicka 28), która  umożliwia pracę automatyki pogodowej przez cały rok, bez potrzeby wyłączania i włączania centralnego ogrzewania.
W związku z powyższym jeśli temperatura na zewnątrz budynku spadnie poniżej:
- 80 C w okresie od dnia16.05. do dnia 14.09,
- 140 C w okresie od dnia 15.09. do dnia15.05,
wówczas włączy się instalacja centralnego ogrzewania

Poprawiono: poniedziałek, 06, listopad 2017 21:40

Likwidacja zsypów w budynkach wysokich

Zarząd SMLW „Popowice” we Wrocławiu zawiadamia, że w związku  Uchwałą  Nr 75/09/VI/2017 z dnia 28.09.2017r. podjętą przez Radę Nadzorczą o sukcesywnej likwidacja zsypów w budynkach wysokich odpady komunalne (śmieci) należy wrzucać do pojemników zlokalizowanych w komorach zsypowych przy bramach wejściowych.
Komory zsypowe należy otwierać i zamykać kluczami do bram wejściowych.
Przed zamknięciem zsypów na danym budynku będą wcześniej wywieszone ogłoszenia.

Poprawiono: piątek, 03, listopad 2017 17:30

Reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania

Zarząd SMLW „Popowice” we Wrocławiu zawiadamia, że reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania będą rozpatrywane w trybie późniejszym, ze względu na konieczność wejścia pracowników firmy Apator Powogaz S.A. do lokali mieszkalnych w celu wykonania dodatkowego serwisowego odczytu podzielników ciepła.
Dopiero po sporządzeniu kart odczytu podzielników firma Apator Powogaz S.A. przekaże dokumenty Zarządowi Spółdzielni, by ten rozpatrzył złożone reklamacje.

Poprawiono: sobota, 21, październik 2017 21:26

Likwidacja zsypów w budynkach wysokich

Zarząd SMLW „Popowice” we Wrocławiu zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą Nr 75/09/VI/2017 z dnia 28.09.2017r. podjętą przez Radę Nadzorczą od dnia 20.10.2017r. nastąpi sukcesywna likwidacja zsypów w budynkach wysokich według wymienionej kolejności:
1)    ul. Jelenia 4-26, 28-56
2)    ul. Niedźwiedzia 14-24
3)    ul. Białowieska 13-23
4)    ul. Popowicka 10-16, 18-24, 70-76, 78-84, 96-102, 136-142, 144-150, 152-158
5)    ul. Bobrza 2-26, 28-44
6)    ul. Wejherowska 19-29, 31-41
7)    ul. Białowieska 32-42, 44-54

Mieszkańcy poszczególnych budynków będą informowani o zamierzonej likwidacji zsypów w formie ogłoszeń na klatkach schodowych.

Poprawiono: sobota, 21, październik 2017 21:24

Ogłoszenie

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze oraz dostosowania Statutu Spółdzielni do zapisów w/w ustawy Rada Nadzorcza SMLW „Popowice” informuje, że na posiedzeniu plenarnym w dniu 28.09.2017r. powołała Kolegium Redakcyjne do zredagowania nowelizacji Statutu SMLW „Popowice” w składzie: wybrani członkowie Rady Nadzorczej, Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 i Nr 2, członkowie Zarządu, Radca Prawny, dwóch pracowników Spółdzielni.

Poprawiono: poniedziałek, 02, październik 2017 18:37

ZAGŁOSUJ NA PROJEKTY Z POPOWIC!

Kliknij   Kliknij

Poprawiono: środa, 20, wrzesień 2017 19:09

Strona 89 z 105

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony