FE POIS pl

Strona główna

Zmiany ceny energii elektrycznej

Nawiązując do pisma dostawcy energii elektrycznej Energa Obrót, Zarząd SMLW „Popowice” informuje o wprowadzeniu zmiany ceny energii elektrycznej ogólnego użytku od 1 marca 2017 r.   Zmiana ceny kWh energii elektrycznej wynika z ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, która  weszła w życie z dniem 1 lipca 2016 r. oraz ustawy o efektywności energetycznej, która weszła w życie z dniem 1 października 2016 r.
Wzrost o 0,00318 zł/kWh spowodowany jest sporządzeniem świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów”  oraz „ zielonych i niebieskich”.
Od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z zawartą umową sprzedaży energii elektrycznej obowiązywała cena 0,2280 zł/kWh a od 01.03.2017 r. po uwzględnieniu powyższego cena wynosi
0,2318 zł/kWh.

Poprawiono: poniedziałek, 13, marzec 2017 07:15

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony