FE POIS pl

Strona główna

Nowa taryfa dla ciepła ulega obniżeniu

Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji  Energetyki nr OWR-4210-39/2016/1276/XVII-A/AŁ z dnia 7 października 2016 r.  Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadza nową taryfę dla ciepła z dniem 01.11.2016 r., która ulega obniżeniu (netto) za:

- zamówioną moc z  4547,94 zł/MW na 4508,18 zł/MW tj. 0,9%
- ciepło z 33,26 zł/GJ na 33,05 zł/GJ tj.  0,6%
- nośnik ciepła bez zmian 11,70 zł/m3

Poprawiono: środa, 26, październik 2016 20:46

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony