FE POIS pl

OGŁOSZENIE „KORONAWIRUS” (22.10.2020 roku)
CZŁONKOWIE I MIESZKAŃCY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POPOWICE”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „POPOWICE” informuje, że w związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19, informujemy o zamknięciu Biura Spółdzielni i nie przyjmowaniu interesantów do odwołania.
W wyjątkowych sytuacjach (np.: odbiór niezbędnego zaświadczenia), obsługa bezpośrednia Mieszkańców prowadzona będzie tylko w wyznaczonej strefie w siedzibie Spółdzielni, przy zachowaniu środków ochrony osobistej i po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie.
W pozostałych przypadkach z biurem Spółdzielni należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie, drogą mailową lub pisemnie wrzucając pisma do skrzynek umieszczonych przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółdzielni.

 • sekretariat: 71/355 63 73 lub 71/350 66 30 wew. 230
 • dział administracyjno -techniczny: 71/ 355 40 05 wew. 219 lub 224
 • zgłaszanie usterek, awarii: 71/ 350 10 92 wew. 218
 • dział rozliczeń i windykacji: 71 /350 66 30 wew. 223 lub 225
 • dział członkowsko-mieszkaniowy: 71/ 355 63 73 wew. 220
 • dział inwestycji i przetargów: 71/355 63 73 wew. 229

e-mail:    sekretariat@smpopowice.pl
Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość w tej wyjątkowej sytuacji
i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo

Strona główna

Zmiana terminu modernizacji węzłów cieplnych przy ul. Niedźwiedziej 43 i Białowieskiej 28

Zmiana terminu modernizacji węzłów cieplnych przy ul. Niedźwiedziej 43 i Białowieskiej 28
 
Otrzymaliśmy informację od Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., że prace modernizacyjne w węźle cieplnym:

- przy ulicy Białowieskiej 28 we Wrocławiu, który obsługuje klatki schodowe Białowieska 24-26-28-30,
odbędą się w innym terminie niż 12.09.2022 r.-14.09.2022 r.,

- przy ulicy Niedźwiedziej 43 we Wrocławiu, który obsługuje klatki schodowe Niedźwiedzia 41-43-45,
odbędą się w innym terminie niż 14.09.2022 r.-16.09.2022 r.

Gdy tylko otrzymamy informację o nowym terminie, powiadomimy Państwa stosownym ogłoszeniem.

Poprawiono: poniedziałek, 12, wrzesień 2022 10:24

Dostęp do Internetowego Konta Lokatora

Dostęp do Internetowego Konta Lokatora

Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że dostęp do IOK (Internetowe Konto Lokatora) od dnia 09.09.2022r. będzie wyłączony w porze nocnej w godz. 2300 - 600, w związku ze zwiększoną aktywnością ataków cybernetycznych na systemy informatyczne w internecie.                    

Poprawiono: piątek, 09, wrzesień 2022 20:41

Przerwy w dostawie wody - Niedźwiedzia 41-43-45

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy informację od Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., że w dniach:

od 14.09.2022 r. do 16.09.2022 r.

będą przeprowadzane prace modernizacyjne w węźle przy ulicy Niedźwiedziej 43 we Wrocławiu, który obsługuje klatki schodowe Niedźwiedzia 41-43-45.

W czasie modernizacji będą występowały przerwy:

 • w dostawie ciepłej wody trwające do 72 h,
 • w dostawie zimnej wody trwające do 8 h.

 Prace będą się rozpoczynały od godziny 7:00.

Poprawiono: wtorek, 06, wrzesień 2022 10:08

Przerwy w dostawie wody - Białowieska 24-26-28-30

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy informację od Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., że w dniach:

od 12.09.2022 r. do 14.09.2022 r.

będą przeprowadzane prace modernizacyjne w węźle przy ulicy Białowieskiej 28 we Wrocławiu, który obsługuje klatki schodowe Białowieska 24-26-28-30.

W czasie modernizacji będą występowały przerwy:

 • w dostawie ciepłej wody trwające do 72 h,
 • w dostawie zimnej wody trwające do 8 h.

 Prace będą się rozpoczynały od godziny 7:00.

Poprawiono: wtorek, 06, wrzesień 2022 10:07

Czasowe ograniczenie możliwości parkowania pojazdów wzdłuż ulicy Białowieskiej

Otrzymaliśmy następującą informację ze ZDiUM w sprawie tymczasowego oznakowania ustawionego na ulicy Białowieskiej:

W dniu 01.09.2022 roku na ulicy Białowieskiej naprzeciw nr 29 ustawiono znaki B-36 z datą obowiązywania od 07.09.2022 roku na potrzeby pielęgnacji drzew dla ZZM
W dniu 01.09.2022 roku na ulicy Białowieskiej (przy Żabce i przy ul. Jeleniej) ustawiono znaki B-36 z datą obowiązywania od 08.09.2022 roku na potrzeby pielęgnacji drzew dla ZZM.
W dniu 01.09.2022 roku na ulicy Białowieskiej przy ulicy Legnickiej ustawiono znaki B-36 z datą obowiązywania od 07.09.2022 roku na potrzeby pielęgnacji drzew dla ZZM.
W dniu 01.09.2022 roku na ulicy Białowieskiej przy Popowickiej ustawiono znaki B-36 z datą obowiązywania od 09.09.2022 roku na potrzeby pielęgnacji drzew dla ZZM.

W momencie zniknięcia znaków B-36 wróci możliwość parkowania.

Poprawiono: wtorek, 06, wrzesień 2022 10:05

Przerwy w dostawie wody - Niedźwiedzia 35-37-39

Przerwy w dostawie wody - Niedźwiedzia 35-37-39

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy informację od Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., że w dniach:

od 07.09.2022 r. do 08.09.2022 r.

będą przeprowadzane prace modernizacyjne w węźle przy ulicy Niedźwiedziej 37 we Wrocławiu, który obsługuje klatki schodowe Niedźwiedzia 35-37-39.

W czasie modernizacji będą występowały przerwy:

 • w dostawie ciepłej wody trwające do 72 h,
 • w dostawie zimnej wody trwające do 8 h.

 

Prace będą się rozpoczynały od godziny 7:00.

Poprawiono: poniedziałek, 05, wrzesień 2022 11:10

Jelenia 14- dezynsekcja - 2022.09.02

Jelenia 14- dezynsekcja - 2022.09.02

Poprawiono: poniedziałek, 05, wrzesień 2022 10:24

Strona 3 z 69

Copyright © 2021 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony