FE POIS pl

Strona główna

Awaria prądu

Awaria prądu w godzinach 7:45 - 10.00. Dotyczy Popowickiej, Lotniczej, Białowieskiej, Śródmiejskiej, Wejherowskiej, Legnickiej, Majakowskiego, Grobli i Kozanowskiej.

Poprawiono: czwartek, 16, luty 2023 09:21

Dezynsekcja ul. Bobrza 14 - 16.02.2023

kliknij

Poprawiono: poniedziałek, 13, luty 2023 17:44

Dezynsekcja ul. Bobrza 6 - 21.02.2023

2023 02 13 bobrza 6

Poprawiono: poniedziałek, 13, luty 2023 17:42

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA - modrzew

modrzewSML-W Popowice informuje, że planowane jest złożenie do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch sztuk usychających drzew iglastych: modrzew europejski i świerk pospolity o obwodach pni  56,00   cm i 24,00 cm rosnących na działce nr  17/8,AM-11, obręb Popowice, o numerach inw.   440 i 441,  na trawniku przed budynkiem mieszkalnym: Niedżwiedzia 29-33, pomiędzy klatkami schodowymi Niedźwiedzia 31-33.

Poprawiono: poniedziałek, 06, luty 2023 20:44

Czytaj więcej: WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA - modrzew

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA - topola

TopolaSML-W Popowice informuje, że planowane jest złożenie do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie jednej sztuki niebezpiecznie wysokiego drzewa topoli czarnej o obwodzie pnia 328 cm rosnącej na działce nr  6/12,AM-11 o numerze inw. 524 , obręb Popowice rosnące na terenie zielonym przed budynkiem mieszkalnym: Białowieska 13-23, przed klatką schodową nr 23.

Poprawiono: poniedziałek, 06, luty 2023 20:39

Czytaj więcej: WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWA - topola

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym od 01.02.2023r

 Zarząd SMLW „Popowice” we Wrocławiu informuje, że Rada Miejska Wrocławia podjęła Uchwałę Nr LXIII/1631/22 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty, która stanowi, że od dnia 01.02.2023r.:

  1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 41,24 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.
  2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 82,48 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Ponadto zwalnia się właścicieli nieruchomości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części opłaty obliczonej od członków rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny. Zwolnienie ustala się w części stanowiącej 40% opłaty ustalonej w sposób określony w pkt. 1 powyżej. Zwolnienie przysługuje, gdy wysokość opłaty przypadającej na rodzinę wielodzietną przekracza kwotę 164,96 zł.

Prosimy o zgłoszenie się do siedziby Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 II piętro pokój nr 5, tych z Państwa, którzy mają w Spółdzielni zgłoszone co najmniej 5 osób oraz KARTĘ DUŻEJ RODZINY celem zweryfikowania uprawnienia do zastosowania ulgi.

Prosimy o zabranie ze sobą ważnej Karty Dużej Rodziny oraz dokumentu tożsamości.

Informujemy, że powyższe podwyżki zostaną przeliczone w stosunku do zadeklarowanej ilości osób zamieszkałych w danym lokalu, które zostaną przekazane każdemu właścicielowi lokalu z mocą obowiązującą od dnia 01.02.2023r.

Powyższe podwyżki są całkowicie niezależne od SMLW „Popowice”.

 

Zarząd SMLW „Popowice”

Poprawiono: środa, 01, luty 2023 15:57

Nowa taryfa dla ciepła, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023r.

 Zarząd SMLW „Popowice” we Wrocławiu informuje, że na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OWR.4210.79.2022.1276.XXIII.DB z dnia 14.12.2022r., którą Spółdzielnia otrzymała w dniu 22.12.2022r., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadziła nową taryfę dla ciepła, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023r.

Obowiązujące stawki po podwyżkach:

  • cena ciepła z 43,00 zł/GJ na 69,65 zł/GJ wzrost o 62%
  • cena za zamówioną moc z 6.796,84 zł/MW na 11.133,69 zł/MW wzrost o 64%
  • cena za nośnik ciepła z 13,90 zł/m3 na 23,39 zł/m3 wzrost o 68,3%

 Dodatkowo Zarząd SMLW „Popowice” we Wrocławiu informuje, że na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OWR.4210.71.2022.134.XXI.DB z dnia 15.12.2022r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023r.

Obowiązujące stawki po podwyżkach:

  • opłata stała za usługi przesyłowe z 3.729,45 zł/MW na 4.052,27 zł/MW wzrost o 8,6%
  • opłata zmienna za usługi przesyłowe z 14,93 zł/GJ na 16,08 zł/GJ wzrost o 7,7%

            Informujemy, że powyższe podwyżki zostaną przeliczone na stawki zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody, które zostaną przekazane każdemu właścicielowi lokalu z mocą obowiązującą od dnia 01.02.2023r.

            Powyższe podwyżki są całkowicie niezależne od SMLW „Popowice”.

Zarząd SMLW "Popowice"

Poprawiono: środa, 01, luty 2023 22:55

Strona 3 z 83

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony