Zakończeniem Walnego Zgromadzenia

W związku z zakończeniem Walnego Zgromadzenia , które odbywało się w częściach w dniach 26-29.06.2023 r. usunięte zostały listy kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Zespołu Nieruchomości .

WM Legnicka 59 - zarządca przymusowy

Oto stanowisko Spółdzielni dotyczące ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - w nieruchomości WM Legnicka 59 zarządcy przymusowego Integrum Management - na wniosek Właścicieli zaledwie 3,51% udziałów w nieruchomości wspólnej (Sygn. akt: I Co 33/23).
Dołączamy również skan pierwszej strony naszego zażalenia na postanowienie Sądu, które złożyliśmy w Sądzie dnia 19.04.2023 r.
Nasze zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd - dostarczyliśmy obszerną dokumentację do sprawy.WM Legnicka 59 zarządca przymusowy

Strona główna

Dezynsekcja Niedźwiedzia 14 - 17.08.2023

Niedzwiedzia 14

Poprawiono: środa, 16, sierpień 2023 09:17

Dezynsekcja Bobrza 6 - 17.08.2023

Bobrza

Poprawiono: środa, 16, sierpień 2023 09:15

Biuro Spółdzielni nieczynne w dniu 14.08.2023 r. (poniedziałek)

W dniu 14.08.2023 r. (poniedziałek) biuro Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 będzie nieczynne.

W tym dniu dyżur techniczny pracownicy Spółdzielni będą pełnili pod numerem telefonu:
71.355-87-91

Poprawiono: czwartek, 10, sierpień 2023 13:03

Białowieska 68-82 i Popowicka 70-92 - wyłączenie wody w dniu 17.08.2023 r. (czwartek) od godz. 08:00 do 14:00

W dniu 07.08.2023 r. MPWiK S.A. rozpoczęło prace wymiany sieci wodociągowej na najbardziej awaryjnym odcinku na osiedlu, tj. m.in. przed klatkami Białowieska 68-70 i Białowieska 72-74.

W dniu 17.08.2023 r. (czwartek) od godz. 08:00 do 14:00 nastąpi drugie wyłączenie wody dla adresów Białowieska 68-82 i Popowicka 70-92.
 
Na okres wyłączenia wody podstawiony będzie w tym rejonie beczkowóz.

Aktualne informacje mogą Państwo uzyskać telefonicznie dzwoniąc do MPWiK pod numer 994 i na stronie internetowej MPWiK.

Poprawiono: czwartek, 10, sierpień 2023 11:34

Białowieska 68-82 i Popowicka 70-92 - awaryjne nocne wyłączenie wody

Otrzymaliśmy następującą wiadomość od MPWiK:

„Informujemy, że w związku z kolejną nocną awarią przebudowywanego rurociągu z azbestocementu przy ul. Białowieskiej, zaszła konieczność wyłączenia wody dla budynków:
- Białowieska 68-82
- Popowicka 70-92
Planowane przywrócenie dostawy wody to godz. 15.00
Podstawiono beczkowóz, drugi beczkowóz dojedzie niezwłocznie.
W związku z powyższym czwartkowe (10.08.2023 r.) wyłączenie wody będzie NIEAKTUALNE.”

Poprawiono: wtorek, 08, sierpień 2023 09:49

Białowieska 68-82 i Popowicka 70-92 - wyłączenie wody w dniu 10.08.2023 r. (czwartek) od godz. 08:00 do 14:00

W dniu 07.08.2023 r. MPWiK S.A. rozpoczęło prace wymiany sieci wodociągowej na najbardziej awaryjnym odcinku na osiedlu, tj. m.in. przed klatkami Białowieska 68-70 i Białowieska 72-74.

W dniu 10.08.2023 r. (czwartek) od godz. 08:00 do 14:00 nastąpi pierwsze wyłączenie wody dla adresów Białowieska 68-82 i Popowicka 70-92.
 
Na okres wyłączenia wody podstawiony będzie w tym rejonie beczkowóz.

Aktualne informacje mogą Państwo uzyskać telefonicznie dzwoniąc do MPWiK pod numer 994 i na stronie internetowej MPWiK.

Poprawiono: poniedziałek, 07, sierpień 2023 15:33

Jelenia 10, Niedźwiedzia 14 - dezynsekcja

W dniu 08-08-2023 r. (wtorek), godz. 15:00-16:00, odbędzie się dezynsekcja klatki schodowej i szachtów mieszkań: ul. Jelenia 10: nr 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33.      
W dniu 08-08-2023 r. (wtorek), godz. 15:00-16:00, odbędzie się dezynsekcja klatki schodowej i szachtów mieszkań: ul. Niedźwiedzia 14: nr 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32.

Poprawiono: piątek, 04, sierpień 2023 16:28

Strona 3 z 95

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony