Strona główna

Zmiana taryfy ciepła 01.01.2024r. Spółdzielnia Kogeneracja i Fortum.

Zarząd SMLW „Popowice” we Wrocławiu informuje, że na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OWR.4210.67.2023.1276.XXIV.DBD z dnia 11.12.2023r., którą Spółdzielnia otrzymała w dniu 27.12.2023r., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. wprowadziła nową taryfę dla ciepła, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024r.

Obowiązujące stawki po podwyżkach:

  • cena ciepła z 74,05 zł/GJ na 96,14 zł/GJ wzrost o 29,83%
  • cena za zamówioną moc z 11.704,16 zł/MW na 14.869,64 zł/MW wzrost o 27%
  • cena za nośnik ciepła z 23,94 zł/m3 na 28,57 zł/m3 wzrost o 19%

 Dodatkowo Zarząd SMLW „Popowice” we Wrocławiu informuje, że na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OWR.4210.62.2023.134.XXII.DBD z dnia 12.12.2023r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024r.

Obowiązujące stawki po podwyżkach:

  • opłata stała za usługi przesyłowe z 4.984,29 zł/MW na 5.153,07 zł/MW wzrost o 3%
  • opłata zmienna za usługi przesyłowe z 19,78 zł/GJ na 20,66 zł/GJ wzrost o 4,48%

            Informujemy, że powyższe podwyżki zostaną przeliczone na stawki zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie ciepłej wody, które zostaną przekazane każdemu właścicielowi lokalu z mocą obowiązującą od dnia 01.02.2024r.

            Powyższe podwyżki są całkowicie niezależne od SMLW „Popowice”.

Poprawiono: czwartek, 11, styczeń 2024 21:30

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony