FE POIS pl

Strona główna

Wielkanoc 2018

zyczenia wielkanoc 2018

Poprawiono: czwartek, 29, marzec 2018 20:48

Informacja o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew

Działając na podstawie Art.84 ustawy o ochronie przyrody  z dnia 16 kwietnia 2004r, Zarząd SMLW :Popowice” informuje mieszkańców osiedla Popowice, że przystępuje do zaplanowanych cięć pielęgnacyjnych i wycinek drzew zlokalizowanych na terenach zielonych należących do zasobów Spółdzielni. Powyższe zabiegi będą wykonywane zgodnie z opracowanymi dla terenów zielonych opiniami dendrologicznymi. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółdzielni wystąpi z wnioskami do Prezydenta Wrocławia za pośrednictwem Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.
  Obecnie wystąpiono  z wnioskami o zgodę na wycinkę drzew - zgodnie z opinią dendrologiczną na poniżej wymienionych rejonach :
1.    Rejon I       – Niedźwiedzia 21- 61 oraz Jelenia 4 -26
2.    Rejon VI    – Popowicka 10 -24; 30 -58 oraz   62-68
3.    Rejon VII   – Białowieska  29-43, Jelenia 28- 56, Niedźwiedzia 30- 44
4.    Rejon VIII  – Popowicka 70 – 92 oraz Białowieska 68 - 82
   Z  dokumentacją w tej sprawie można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej  28 , piętro II pokój 12a zgodnie z obowiązującym Regulaminem określającym zasady i tryb udostępniania dokumentów członkom SMLW „Popowice”.

Poprawiono: czwartek, 22, luty 2018 13:58

Spotkanie z mieszkańcami

UWAGA MIESZKAŃCY

Zarząd SMLW „Popowice” we Wrocławiu zawiadamia, że
w dniu 27.02.2018r. o godzinie 17.00
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28, II piętro, Sala konferencyjna
odbędzie się spotkanie z mieszkańcami
o charakterze informacyjno-sprawozdawczym
przygotowane przez Radę Zespołu Nieruchomości Nr 2  

Tematyka spotkania:
1.    Sprawozdanie z przeprowadzanych przeglądów osiedla oraz realizacja planów remontowych w 2017r.
2.    Przedstawienie planów remontowych na 2018r.
3.    Przedstawienie realizacji wniosków RZN Nr 2 złożonych w 2017r.
4.    Przegląd imprez kulturalnych organizowanych w 2017r. oraz informacja o zaplanowanych przez RZN Nr 2 imprez na 2018r.
5.    Przedstawienie wagi projektów inicjatyw obywatelskich na naszym osiedlu.
6.    Wolne wnioski.

Serdecznie zapraszamy!

Poprawiono: poniedziałek, 19, luty 2018 17:26

Przegląd gazowo-wentylacyjny

Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że w Zespole Nieruchomości Nr 1 „Polana” rozpoczął się przegląd gazowo-wentylacyjny w lokalach mieszkalnych. Przegląd będzie wykonywała firma COMPLEX, której pracownicy będą posiadali upoważnienie od Spółdzielni. Szczegółowe terminy przeglądów będą wywieszane na bieżąco na bramach.

Poprawiono: wtorek, 13, luty 2018 13:26

Zmiana stawek opłat dystrybucji dla odbiorców energii elektrycznej

Zarząd SMLW „Popowice” informuję, że na podstawie decyzji Prezesa URE nr DRE.WRE.4211.45.9.2017.DK z 14.12.2017 r. nastąpiła zmiana stawek opłat dystrybucji dla odbiorców energii elektrycznej grup taryfowych na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:

G 11
- opłata dystrybucyjna stała z 3,95 zł/kW/m-c na 4,40 zł/kW/m-c wzrost 11%
- opłata dystrybucyjna zmienna z 0,17630 zł/kWh na 0,18030 zł/kWh wzrost 2%
- opłata przejściowa 1,90 zł/kWh bez zmian
- opłata abonamentowa z 4,80 zł/m-c na 4,56 zł/m-c obniżenie 5%


 C11
- opłata dystrybucyjna stała z 2,16 zł/kW/m-c na 2,26 zł/kW/m-c wzrost 5%
- opłata dystrybucyjna zmienna z 0,1338 zł/kWh na 0,1490 zł/kWh wzrost 11%
- opłata przejściowa 1,65 zł/kWh bez zmian
- opłata abonamentowa z 4,80 zł/m-c na 4,56 zł/m-c obniżenie 5%

Poprawiono: wtorek, 30, styczeń 2018 18:07

Wycinka drzew

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice” informuje, że po zakończeniu prac związanych z wycinką drzew i frezowaniem pni zgodnie z decyzją administracyjną wydaną przy Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia, w okresie wiosennym wykonywane będą nasadzenia zastępcze za wycięte drzewa.

Poprawiono: piątek, 26, styczeń 2018 11:13

Kontrola pionu gazowego

Załączniki:
Pobierz plik (2018_01_19_gaz.pdf)Treść ogłoszenia[ ]208 kB

2018 01 19 gaz

Poprawiono: piątek, 19, styczeń 2018 14:43

Strona 10 z 28

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony