FE POIS pl

Strona główna

Przerwa w dostawie ciepłej wody

2017 05 23 woda

Poprawiono: wtorek, 23, maj 2017 13:13

Serdecznie zapraszamy do konkursu!

Załączniki:
Pobierz plik (zielona_laweczka.pdf)Plakat[ ]805 kB

2017 zielona laweczka smallPiękny ogród wokół Waszego domu może powstać jeszcze tego lata!

Fndacja Banku Ochrony Środowiska uruchamia III edycję ogólnopolskiego projektu grantowego „Zielona Ławeczka". Zbierzcie grupę zaangażowanych sąsiadów, zaprojektujcie ogród marzeń. Wspólnie możecie uzyskać grant o wartości do 1200 zł
na realizację Waszych pomysłów.
Zmieńmy razem Wasze podwórko w zielony zakątek!
Niech będzie piękniejsze!

Rejestracja trwa do 30 kwietnia 2017r.

www.zielonalaweczka.pl

Poprawiono: środa, 19, kwiecień 2017 21:53

Zezwolenia na usunięcie drzew

Informacja o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Działając na podstawie Art. 84 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Zarząd SML-W „Popowice” informuje mieszkańców osiedla Popowice, że przystępuje do zaplanowanych cięć pielęgnacyjnych i wycinek drzew zlokalizowanych na terenach zielonych należących do zasobów spółdzielni. Zabiegi powyższe będą wykonywane zgodnie z opracowanymi dla terenów zielonych opiniami dendrologicznymi. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółdzielni wystąpi z odpowiednimi wnioskami do Prezydenta Wrocławia za pośrednictwem Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Poprawiono: niedziela, 09, kwiecień 2017 22:05

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „NASZE POPOWICE WIDZIANE OBIEKTYWEM APARATU  W BARWACH JESIENI” 2015-2016
SMLW „POPOWICE”

W dniu 2 marca 2017r. odbyło się zebranie Komisji ds. Konkursu Nasze Popowice widziane obiektywem aparatu w barwach jesieni. W skład Komisji wchodzili przedstawiciele Rady Nadzorczej oraz Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 Polana i Nr 2 Park.
Pomysłodawcą i organizatorem Konkursu była Rada Zespołu Nieruchomości Nr 2 Park.
Przy ocenie zdjęć pod uwagę brano: tematykę, wrażenia estetyczne, ilość zdjęć  oraz technikę wykonania.

Komisja wydała następujący werdykt:

Poprawiono: środa, 22, marzec 2017 14:32

Czytaj więcej: WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Zmiany ceny energii elektrycznej

Nawiązując do pisma dostawcy energii elektrycznej Energa Obrót, Zarząd SMLW „Popowice” informuje o wprowadzeniu zmiany ceny energii elektrycznej ogólnego użytku od 1 marca 2017 r.   Zmiana ceny kWh energii elektrycznej wynika z ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, która  weszła w życie z dniem 1 lipca 2016 r. oraz ustawy o efektywności energetycznej, która weszła w życie z dniem 1 października 2016 r.
Wzrost o 0,00318 zł/kWh spowodowany jest sporządzeniem świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów”  oraz „ zielonych i niebieskich”.
Od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z zawartą umową sprzedaży energii elektrycznej obowiązywała cena 0,2280 zł/kWh a od 01.03.2017 r. po uwzględnieniu powyższego cena wynosi
0,2318 zł/kWh.

Poprawiono: poniedziałek, 13, marzec 2017 07:15

Harmonogramy DRUGIEGO TERMINU odczytów podzielników kosztów ciepła

Harmonogramy DRUGIEGO TERMINU odczytów podzielników kosztów ciepła przez firmę ENERGOSYSTEM W 2017r. - ZAŁĄCZNIK

Poprawiono: czwartek, 23, luty 2017 15:07

Harmonogramu wywozu odpadów wielkogabarytowych

Harmonogramu wywozu odpadów  wielkogabarytowych

Miejsce postawienia kontenera Osiedle Data postawienia kontenera

ul. Popowicka 142,

ul. Niedźwiedzia 45,

ul. Białowieska 5,

ul. Wejherowska 47,

ul. Popowicka 104,

ul. Niedźwiedzia 30

Popowice PN 17.02.2017
14.03.2017
07.04.2017
12.05.2017
09.06.2017
07.07.2017
11.08.2017
12.09.2017
13.10.2017
03.11.2017
08.12.2017
ul. Wejherowska 43-45 Popowice PN 07.04.2017
28.07.2017
08.09.2017
08.12.2017

Poprawiono: poniedziałek, 06, luty 2017 20:09

Strona 7 z 22

Copyright © 2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Google+

Początek strony