Zakończeniem Walnego Zgromadzenia

W związku z zakończeniem Walnego Zgromadzenia , które odbywało się w częściach w dniach 26-29.06.2023 r. usunięte zostały listy kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Zespołu Nieruchomości .

WM Legnicka 59 - zarządca przymusowy

Oto stanowisko Spółdzielni dotyczące ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - w nieruchomości WM Legnicka 59 zarządcy przymusowego Integrum Management - na wniosek Właścicieli zaledwie 3,51% udziałów w nieruchomości wspólnej (Sygn. akt: I Co 33/23).
Dołączamy również skan pierwszej strony naszego zażalenia na postanowienie Sądu, które złożyliśmy w Sądzie dnia 19.04.2023 r.
Nasze zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd - dostarczyliśmy obszerną dokumentację do sprawy.WM Legnicka 59 zarządca przymusowy

Strona główna

Popowicka 30-58 - pierwszy termin przeglądu gazowo-wentylacyjnego.

Pierwszy termin wykonania przeglądów gazowo-wentylacyjnych:

ul. Popowicka 30-36 - w dniu 09-10-2023 r. (poniedziałek) godz. 10:00-12:00,
ul. Popowicka 38-44 - w dniu 09-10-2023 r. (poniedziałek) godz. 12:00-14:00,
ul. Popowicka 46-52 - w dniu 10-10-2023 r. (wtorek) godz. 10:00-12:00,
ul. Popowicka 54-58 - w dniu 10-10-2023 r. (wtorek) godz. 12:00-14:00.

Poprawiono: niedziela, 08, październik 2023 15:08

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony