Artykuły

Informacja o przetargu docieplenia IV etap 2

Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że został ogłoszony przetarg na Termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Popowickiej 96-102; ul. Popowickiej  104-132; ul. Popowickiej 136-142; ul. Wejherowskiej 55-59; ul. Wejherowskiej 61-65; ul. Wejherowskiej 67-71; ul. Wejherowskiej 73-77 w ramach zadania   Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”.
Zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Ogłoszenie o przetargu zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW zostało umieszczone w bazie konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjności.pl z której można pobrać SIWZ oraz dokumenty przetargowe.

1)    Warunkiem udziału w przetargu jest:
a)    spełnienie warunków SIWZ – nr PO/0009/2/9/2018-TB
b)    wpłacenie wadium w wysokości 100.000 PLN; słownie: sto tysięcy złotych na konto Spółdzielni
2)    Oferty należy składać w terminie do 01.10.2018 r. do godziny 12.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu.
3)    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 01.10.2018 r. o godz. 13.00.

Więcej informacji na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136514

Poprawiono: piątek, 15, luty 2019 14:45

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony