Artykuły

Docieplenia budynków w ramach POIŚ

Projekt

Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkalnych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice” dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Nr projektu: POIS.01.03.02-00-0009/17

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.01.03.02-00-0009/17-00

Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”

Całkowita wartość projektu: 46 815 926,11 PLN

Kwota dofinansowania: 28 778 699,17 PLN

Okres realizacji: 1.05.2018 – 30.11.2020

Opis projektu

Przedmiotem projektu są prace związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej 52 budynków mieszkalnych zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Bobrzej 28-40, ul. Popowickiej 86-92, ul. Popowickiej 136-142, ul. Popowickiej 144-150, ul. Popowickiej 152-158, ul. Wejherowskiej 3-9, ul. Wejherowskiej 11-17, ul. Wejherowskiej 19-29, ul. Wejherowskiej 31-41, ul. Wejherowskiej 55-59, ul. Wejherowskiej 61-65, ul. Wejherowskiej 67-71, ul. Wejherowskiej 73-77, ul. Białowieskiej 5-11, ul. Białowieskiej 13-23, ul. Białowieskiej 29-35, ul. Białowieskiej 37-43, ul. Jeleniej 4-26, ul. Jeleniej 28-56, ul. Niedźwiedziej 6-12, ul. Niedźwiedziej 14-24, ul. Niedźwiedziej 21, ul. Niedźwiedziej 23-27, ul. Niedźwiedziej 29-33, ul. Białowieskiej 4-10, ul. Białowieskiej 12-16, ul. Białowieskiej 18-22, ul. Białowieskiej 24-30, ul. Białowieskiej 68-70, ul. Białowieskiej 72-74, ul. Białowieskiej 76-82, ul. Popowickiej 10-16, ul. Popowickiej 18-24, ul. Popowickiej 30-58, ul. Popowickiej 49-61, ul. Popowickiej 62-68, ul. Żubrzej 1-5, ul. Żubrzej 7-11, ul. Niedźwiedziej 30-36, ul. Niedźwiedziej 38-44, ul. Niedźwiedziej 35-39, ul. Niedźwiedziej 41-45, ul. Niedźwiedziej 47-51, ul. Niedźwiedziej 53-61, ul. Żubrzej 13-17, ul. Białowieskiej 32-42, ul. Białowieskiej 44-54, ul. Bobrzej 2-26, ul. Popowickiej 70-76, ul. Popowickiej 78-84, ul. Popowickiej 96-102, ul. Popowickiej 104-132.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, która pozytywnie wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej. Cel główny projektu przyczyni się do realizacji celów pośrednich, takich jak:

  • poprawa stanu jakości powietrza atmosferycznego na terenie realizacji przedsięwzięcia,
  • poprawa warunków i jakości życia na obszarze Wrocławia oraz zwiększenie atrakcyjności miasta.

Informacja o nadużyciach

Istnieje mechanizm informujący o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, umożliwiający zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko i przekazanie informacji przez specjalny adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Poprawiono: poniedziałek, 04, maj 2020 11:44

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony