Artykuły

Przetarg na termomodernizację budynków mieszkalnych

Załączniki:
Pobierz plik (potwierdzenie_publikacji.jpg)potwierdzenie_publikacji.jpg[ ]267 kB

Zarząd SMLW „Popowice” informuje, że został ogłoszony przetarg na Termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Białowieskiej 5-11 ; Białowieskiej 13-23 ; Niedźwiedziej 6-12 ; Niedźwiedziej 14-24 ; Żubrzej 1-5 ; Żubrzej 7-11 ; Żubrzej 13-17 ; Niedźwiedziej 21-21b ; Niedźwiedziej 23-27 ; Niedźwiedziej 29-33 ; Niedźwiedziej 35-39 ; Niedźwiedziej 41-45 ; Niedźwiedziej 47-51 ; Niedźwiedziej 53-61 ; Jeleniej 4-26 w ramach zadania  Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Popowice”.
Zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko   w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Ogłoszenie o przetargu zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW zostało umieszczone w bazie konkurencyjności na stronie www.bazakonkurencyjności.pl  z której można pobrać SIWZ oraz dokumenty przetargowe.

1. Warunkiem udziału w przetargu jest :
 a) spełnienie warunków SIWZ – nr PO/0009/1/7/2018-TB
 b) wpłacenie wadium w wysokości 200.000 PL; słownie: dwieście tysięcy złotych na konto Spółdzielni.
2. Oferty należy składać w terminie do 13.08.2018 r. do godziny 11.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 13.08.2018 r. o godz. 12.00.

Więcej informacji na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1127664

Poprawiono: piątek, 15, luty 2019 14:49

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony