ZESPÓŁ NIERUCHOMOŚCI NR 2 PARK

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI

ZESPÓŁ NIERUCHOMOŚCI NR 2 PARK

Numer nieruchomości

Nazwa ulicy

Numer ulicy

201

Białowieska

4 – 10

Białowieska

12 - 16

202

Białowieska

18 – 22

Białowieska

24 - 30

203

Białowieska

32 - 42

204

Białowieska

44 - 54

205

Białowieska

68 – 70

Białowieska

76 - 82

206

Bobrza

2 - 26

207

Bobrza

28 - 44

208

Popowicka

70 - 76

209

Popowicka

78 - 84

210

Popowicka

86 – 92

Białowieska

72 - 74

211

Popowicka

96 - 102

212

Popowicka

104 - 132

213

Popowicka

136 - 142

214

Popowicka

144 - 158

Popowicka

152 - 158

215

Wejherowska

3 – 9

Wejherowska

19 - 29

216

Wejherowska

11 – 17

Wejherowska

31 - 41

217

Wejherowska

55 - 59

218

Wejherowska

61 - 65

219

Wejherowska

67 – 71

Wejherowska

73 - 77

Poprawiono: środa, 20, listopad 2019 13:47

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony