FE POIS pl

Strona główna

Reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania

Zarząd SMLW „Popowice” we Wrocławiu zawiadamia, że reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania będą rozpatrywane w trybie późniejszym, ze względu na konieczność wejścia pracowników firmy Apator Powogaz S.A. do lokali mieszkalnych w celu wykonania dodatkowego serwisowego odczytu podzielników ciepła.
Dopiero po sporządzeniu kart odczytu podzielników firma Apator Powogaz S.A. przekaże dokumenty Zarządowi Spółdzielni, by ten rozpatrzył złożone reklamacje.

Poprawiono: sobota, 21, październik 2017 21:26

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony