Zakończeniem Walnego Zgromadzenia

W związku z zakończeniem Walnego Zgromadzenia , które odbywało się w częściach w dniach 26-29.06.2023 r. usunięte zostały listy kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Zespołu Nieruchomości .

WM Legnicka 59 - zarządca przymusowy

Oto stanowisko Spółdzielni dotyczące ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - w nieruchomości WM Legnicka 59 zarządcy przymusowego Integrum Management - na wniosek Właścicieli zaledwie 3,51% udziałów w nieruchomości wspólnej (Sygn. akt: I Co 33/23).
Dołączamy również skan pierwszej strony naszego zażalenia na postanowienie Sądu, które złożyliśmy w Sądzie dnia 19.04.2023 r.
Nasze zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd - dostarczyliśmy obszerną dokumentację do sprawy.WM Legnicka 59 zarządca przymusowy

Strona główna

PRZEGLĄD GAZOWO-WENTYLACYJNY 9-10.11.2023

Przeglądy wentylacyjno- gazowe:

Dnia 9.11.2023r. (czwartek)
- godzina 10:00-12:00 dla budynków ul. Białowieska 44, Białowieska 46, Białowieska 48, Białowieska 50, Białowieska 52, Białowieska 54,

- godziny 12:00-14:00 dla budynków ul. Białowieska 68, Białowieska 70, Białowieska 72, Białowieska 74, Białowieska 42, Białowieska 12, Białowieska 14, Białowieska 16


Dnia 10.11.2023r. (piątek)
- godzina 10:00- 12:00 dla budynków ul. Popowicka 70, Popowicka 72, Popowicka 74, Popowicka 76, Popowicka 78, Popowicka 80, Popowicka 82, Popowicka 84, Popowicka 86

- godzina 12:00-14:00 dla budynków ul. Popowicka 88, Popowicka 90, Popowicka 92, Popowicka 96, Popowicka 98, Popowicka 100, Popowicka 102, Białowieska 4, Białowieska 6, Białowieska 8, Białowieska 10

Poprawiono: wtorek, 07, listopad 2023 10:01

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony