Zakończeniem Walnego Zgromadzenia

W związku z zakończeniem Walnego Zgromadzenia , które odbywało się w częściach w dniach 26-29.06.2023 r. usunięte zostały listy kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Zespołu Nieruchomości .

WM Legnicka 59 - zarządca przymusowy

Oto stanowisko Spółdzielni dotyczące ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - w nieruchomości WM Legnicka 59 zarządcy przymusowego Integrum Management - na wniosek Właścicieli zaledwie 3,51% udziałów w nieruchomości wspólnej (Sygn. akt: I Co 33/23).
Dołączamy również skan pierwszej strony naszego zażalenia na postanowienie Sądu, które złożyliśmy w Sądzie dnia 19.04.2023 r.
Nasze zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd - dostarczyliśmy obszerną dokumentację do sprawy.WM Legnicka 59 zarządca przymusowy

Strona główna

Białowieska 21, Jelenia 50 - dezynsekcja

Załączniki:
Pobierz plik (20231103123919738.pdf)20231103123919738.pdf[ ]223 kB

1. Białowieska 21 - w środę 08-11-2023 r. od godziny 15:00 - 16:00, będzie prowadzona dezynsekcja klatki schodowej i szachtów mieszkań.

2. Jelenia 50 - w środę 08-11-2023 r. od godziny 16:00 - 17:00, będzie prowadzona dezynsekcja klatki schodowej i szachtów mieszkań.

Poprawiono: sobota, 04, listopad 2023 12:18

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony