Zakończeniem Walnego Zgromadzenia

W związku z zakończeniem Walnego Zgromadzenia , które odbywało się w częściach w dniach 26-29.06.2023 r. usunięte zostały listy kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Zespołu Nieruchomości .

WM Legnicka 59 - zarządca przymusowy

Oto stanowisko Spółdzielni dotyczące ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - w nieruchomości WM Legnicka 59 zarządcy przymusowego Integrum Management - na wniosek Właścicieli zaledwie 3,51% udziałów w nieruchomości wspólnej (Sygn. akt: I Co 33/23).
Dołączamy również skan pierwszej strony naszego zażalenia na postanowienie Sądu, które złożyliśmy w Sądzie dnia 19.04.2023 r.
Nasze zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd - dostarczyliśmy obszerną dokumentację do sprawy.WM Legnicka 59 zarządca przymusowy

Strona główna

Przegląd gazowo-wentylacyjny- czwartek i piątek (2 i 3.11.2023r)

dnia 2.11.2023 (czwartek)
- godzina 10:00-12:00 dla lokalizacji ul. Popowicka 136, Popowicka 138, Popowicka 144, Popowicka 146, Popowicka 152, Popowicka 154, Bobrza 42, Bobrza 44

- godzina 12:00-14:00 dla lokalizacji ul. Popowicka 140, Popowicka 142, Popowicka 148, Popowicka 150, Popowicka 156, Popowicka 158, Białowieska 32, Białowieska 34


dnia 3.11.2023 (piątek)
- godzina 9:00-11:00 dla lokalizacji ul. Białowieska 36, Białowieska 38

- godzina 10:30-12:00 dla lokalizacji ul. Białowieska 40

- godzina 10:00-12:00 dla lokalizacji ul. Wejherowska 19, Wejherowska 21, Wejherowska 23, Wejherowska 25, Wejherowska 27, Wejherowska 29

- godzina 12:00-14:00 dla lokalizacji ul. Wejherowska 31, Wejherowska 33, Wejherowska 35, Wejherowska 37, Wejherowska 39, Wejherowska 41

Poprawiono: środa, 01, listopad 2023 19:44

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony