Zakończeniem Walnego Zgromadzenia

W związku z zakończeniem Walnego Zgromadzenia , które odbywało się w częściach w dniach 26-29.06.2023 r. usunięte zostały listy kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Zespołu Nieruchomości .

WM Legnicka 59 - zarządca przymusowy

Oto stanowisko Spółdzielni dotyczące ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - w nieruchomości WM Legnicka 59 zarządcy przymusowego Integrum Management - na wniosek Właścicieli zaledwie 3,51% udziałów w nieruchomości wspólnej (Sygn. akt: I Co 33/23).
Dołączamy również skan pierwszej strony naszego zażalenia na postanowienie Sądu, które złożyliśmy w Sądzie dnia 19.04.2023 r.
Nasze zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd - dostarczyliśmy obszerną dokumentację do sprawy.WM Legnicka 59 zarządca przymusowy

Strona główna

Dezynsekcja ul. Popowicka 72 - 30.10.2023 r.

W poniedziałek 30.10.2023 r. od godziny 14:00 - 16:00 będzie prowadzona dezynsekcja klatki schodowej i szachtów z mieszkań.

Usługę będzie wykonywała firma:
DDD Serwis tel. 506 11 77 11

Mogą Państwo na własny koszt zamówić w tej firmie również dezynsekcję powierzchni mieszkania.
 
W przypadku pytań, prosimy o kontakt ze Spółdzielnią:
tel. 71.355-40-05 wew. 219

Poprawiono: środa, 25, październik 2023 20:10

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony