Zakończeniem Walnego Zgromadzenia

W związku z zakończeniem Walnego Zgromadzenia , które odbywało się w częściach w dniach 26-29.06.2023 r. usunięte zostały listy kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Zespołu Nieruchomości .

WM Legnicka 59 - zarządca przymusowy

Oto stanowisko Spółdzielni dotyczące ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - w nieruchomości WM Legnicka 59 zarządcy przymusowego Integrum Management - na wniosek Właścicieli zaledwie 3,51% udziałów w nieruchomości wspólnej (Sygn. akt: I Co 33/23).
Dołączamy również skan pierwszej strony naszego zażalenia na postanowienie Sądu, które złożyliśmy w Sądzie dnia 19.04.2023 r.
Nasze zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd - dostarczyliśmy obszerną dokumentację do sprawy.WM Legnicka 59 zarządca przymusowy

Strona główna

Białowieska 68-82 i Popowicka 70-92 - wyłączenie wody w dniu 10.08.2023 r. (czwartek) od godz. 08:00 do 14:00

W dniu 07.08.2023 r. MPWiK S.A. rozpoczęło prace wymiany sieci wodociągowej na najbardziej awaryjnym odcinku na osiedlu, tj. m.in. przed klatkami Białowieska 68-70 i Białowieska 72-74.

W dniu 10.08.2023 r. (czwartek) od godz. 08:00 do 14:00 nastąpi pierwsze wyłączenie wody dla adresów Białowieska 68-82 i Popowicka 70-92.
 
Na okres wyłączenia wody podstawiony będzie w tym rejonie beczkowóz.

Aktualne informacje mogą Państwo uzyskać telefonicznie dzwoniąc do MPWiK pod numer 994 i na stronie internetowej MPWiK.

Poprawiono: poniedziałek, 07, sierpień 2023 15:33

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony