Zakończeniem Walnego Zgromadzenia

W związku z zakończeniem Walnego Zgromadzenia , które odbywało się w częściach w dniach 26-29.06.2023 r. usunięte zostały listy kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Zespołu Nieruchomości .

WM Legnicka 59 - zarządca przymusowy

Oto stanowisko Spółdzielni dotyczące ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - w nieruchomości WM Legnicka 59 zarządcy przymusowego Integrum Management - na wniosek Właścicieli zaledwie 3,51% udziałów w nieruchomości wspólnej (Sygn. akt: I Co 33/23).
Dołączamy również skan pierwszej strony naszego zażalenia na postanowienie Sądu, które złożyliśmy w Sądzie dnia 19.04.2023 r.
Nasze zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd - dostarczyliśmy obszerną dokumentację do sprawy.WM Legnicka 59 zarządca przymusowy

Strona główna

Jelenia 10, Niedźwiedzia 14 - dezynsekcja

W dniu 08-08-2023 r. (wtorek), godz. 15:00-16:00, odbędzie się dezynsekcja klatki schodowej i szachtów mieszkań: ul. Jelenia 10: nr 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33.      
W dniu 08-08-2023 r. (wtorek), godz. 15:00-16:00, odbędzie się dezynsekcja klatki schodowej i szachtów mieszkań: ul. Niedźwiedzia 14: nr 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32.

Poprawiono: piątek, 04, sierpień 2023 16:28

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony