Zakończeniem Walnego Zgromadzenia

W związku z zakończeniem Walnego Zgromadzenia , które odbywało się w częściach w dniach 26-29.06.2023 r. usunięte zostały listy kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Zespołu Nieruchomości .

WM Legnicka 59 - zarządca przymusowy

Oto stanowisko Spółdzielni dotyczące ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - w nieruchomości WM Legnicka 59 zarządcy przymusowego Integrum Management - na wniosek Właścicieli zaledwie 3,51% udziałów w nieruchomości wspólnej (Sygn. akt: I Co 33/23).
Dołączamy również skan pierwszej strony naszego zażalenia na postanowienie Sądu, które złożyliśmy w Sądzie dnia 19.04.2023 r.
Nasze zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd - dostarczyliśmy obszerną dokumentację do sprawy.WM Legnicka 59 zarządca przymusowy

Strona główna

Białowieska 5-11, Białowieska 13-23, Niedźwiedzia 6-12, Popowicka 10-16, Popowicka 18-24, Żubrza 1-17 - trzeci termin przeglądu gazowo-wentylacyjnego

Trzeci termin wykonania przeglądów gazowo-wentylacyjnych dotyczy tylko tych mieszkań, które jeszcze nie zostały udostępnione w roku 2023 do przeglądu:
Białowieska 5-11 w dniu 29.05.2023 r. (poniedziałek) godz. 14:00-16:00
Białowieska 13-17 w dniu 29.05.2023 r. (poniedziałek) godz. 14:00-16:00
Białowieska 19-23 w dniu 29.05.2023 r. (poniedziałek) godz. 16:00-18:00
Niedźwiedzia 6-12 w dniu 29.05.2023 r. (poniedziałek) godz. 14:00-16:00
Popowicka 10-16 w dniu 29.05.2023 r. (poniedziałek) godz. 16:00-18:00
Popowicka 18-24 w dniu 30.05.2023 r. (wtorek) godz. 14:00-16:00
Żubrza 1-17 w dniu 30.05.2023 r. (wtorek) godz. 14:00-16:00

Poprawiono: piątek, 26, maj 2023 11:01

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony