Zakończeniem Walnego Zgromadzenia

W związku z zakończeniem Walnego Zgromadzenia , które odbywało się w częściach w dniach 26-29.06.2023 r. usunięte zostały listy kandydatów do Rady Nadzorczej i Rad Zespołu Nieruchomości .

WM Legnicka 59 - zarządca przymusowy

Oto stanowisko Spółdzielni dotyczące ustanowienia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej - w nieruchomości WM Legnicka 59 zarządcy przymusowego Integrum Management - na wniosek Właścicieli zaledwie 3,51% udziałów w nieruchomości wspólnej (Sygn. akt: I Co 33/23).
Dołączamy również skan pierwszej strony naszego zażalenia na postanowienie Sądu, które złożyliśmy w Sądzie dnia 19.04.2023 r.
Nasze zażalenie nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Sąd - dostarczyliśmy obszerną dokumentację do sprawy.WM Legnicka 59 zarządca przymusowy

Strona główna

Białowieska 37-43, Niedźwiedzia 21-31, Niedźwiedzia 33-51, Niedźwiedzia 53-61, Niedźwiedzia 30-44 - drugi termin przeglądu gazowo-wentylacyjnego. Jelenia 4-18 - trzeci termin przeglądu gazowo-wentylacyjnego.

Drugi termin wykonania przeglądów gazowo-wentylacyjnych dotyczy tylko tych mieszkań, które jeszcze nie zostały udostępnione w roku 2023 do przeglądu:
ul. Białowieska 37, 39, 41, 43 - w dniu 22.05.2023 r. (poniedziałek) godz. 14:00-16:00
ul. Niedźwiedzia 21, 21A, 21B, 23, 25, 27, 29, 31 - w  dniu 22.05.2023 r. (poniedziałek) godz. 14:00-16:00
ul. Niedźwiedzia 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 - w dniu 22.05.2023 r. (poniedziałek) godz. 16:00-18:00
ul. Niedźwiedzia 30, 32, 34, 36,l 38, 40, 42, 44  - w dniu 23.05.2023 r. (wtorek) godz. 14:00-16:00

Trzeci termin wykonania przeglądów gazowo-wentylacyjnych dotyczy tylko tych mieszkań, które jeszcze nie zostały udostępnione w roku 2023 do przeglądu:

ul. Jelenia 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 - w dniu 23.05.2023 r. (wtorek) godz. 16:00-18:00


Prace będą wykonywali pracownicy firmy Altex Service.

Prosimy o obecność w mieszkaniu dowolnej osoby pełnoletniej.

Poprawiono: piątek, 19, maj 2023 14:21

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony