FE POIS pl

OGŁOSZENIE „KORONAWIRUS” (22.10.2020 roku)
CZŁONKOWIE I MIESZKAŃCY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POPOWICE”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej „POPOWICE” informuje, że w związku ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19, informujemy o zamknięciu Biura Spółdzielni i nie przyjmowaniu interesantów do odwołania.
W wyjątkowych sytuacjach (np.: odbiór niezbędnego zaświadczenia), obsługa bezpośrednia Mieszkańców prowadzona będzie tylko w wyznaczonej strefie w siedzibie Spółdzielni, przy zachowaniu środków ochrony osobistej i po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie.
W pozostałych przypadkach z biurem Spółdzielni należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie, drogą mailową lub pisemnie wrzucając pisma do skrzynek umieszczonych przy drzwiach wejściowych do siedziby Spółdzielni.

  • sekretariat: 71/355 63 73 lub 71/350 66 30 wew. 230
  • dział administracyjno -techniczny: 71/ 355 40 05 wew. 219 lub 224
  • zgłaszanie usterek, awarii: 71/ 350 10 92 wew. 218
  • dział rozliczeń i windykacji: 71 /350 66 30 wew. 223 lub 225
  • dział członkowsko-mieszkaniowy: 71/ 355 63 73 wew. 220
  • dział inwestycji i przetargów: 71/355 63 73 wew. 229

e-mail:    sekretariat@smpopowice.pl
Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość w tej wyjątkowej sytuacji
i w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo

Strona główna

Budowa trasy tramwajowej

Rysia parking mapa dziaZarząd SMLW „Popowice” we Wrocławiu informuje, że w związku z realizacją inwestycji „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej - Starogroblowej (…)”, Gmina Wrocław będąca wydzierżawiającym działkę nr 5/24, AM-8, obręb Popowice, zmniejszyła Spółdzielni powierzchnię dzierżawy o powierzchni 2375 m2 z przeznaczeniem na realizację w/w inwestycji. Planowany czas zmniejszenia powierzchni dzierżawy to termin do dnia 31.12.2022r.

W związku z powyższym wykonawca robót, działający na zlecenie Gminy Wrocław, przejął część parkingu przy ul. Rysiej/ul. Popowickiej działka nr 5/24, AM-8, obręb Popowice o powierzchni 2375 m2 pod zaplecze budowy w/w inwestycji z dniem 25.11.2020r. do dnia 31.12.2022r.

W załączeniu mapa graficzna z zaznaczonym terenem. 

Poprawiono: piątek, 04, grudzień 2020 07:59

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony