Strona główna

Trwa docieplanie

Rozpoczęte prace dociepleniowe, poprawią charakterystykę cieplną naszych budynków. Polepszą także ich estetykę. Dzięki temu osiedle już staje się piękniejsze. Docieplenie ścian szczytowych budynków naszej spółdzielni, to – zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia – priorytetowe zadanie, na najbliższy okres. Dzięki niemu polepszą się warunki życia członków spółdzielni, zamieszkałych przy tych ścianach.

Zwłaszcza oni najlepiej wiedzą, co oznacza przemarzanie ścian, grzyb i pleśń w mieszkaniu. To także niszczejące meble i pogarszające się warunki zdrowotne. Wcześniej wykonane docieplenie, nie spełniało swojej funkcji i prowadziło do stopniowej degradacji mieszkań. Na szczęście proces ten został zatrzymany. Dzieje się tak poprzez właściwe zaplanowanie finansów na te prace i stworzenie rezerwy finansowej przez Zarząd SM Popowice. Najważniejsze jest rozpoczęcie wreszcie tych prac. To stwarza dużą szansę na poprawę warunków życia. Zwłaszcza w obliczu nadchodzącej zimy.

TOMASZ KAPŁON

>>>Fotografie<<<

 

Poprawiono: wtorek, 22, październik 2013 21:12