ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Popowice” przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Legnicka 57 we Wrocławiu, działając w oparciu o przepisy art. 30 ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388 z póź. Zm.), zwołuje zebranie właścicieli lokali w nieruchomości przy ulicy Legnickiej 57 we Wrocławiu.

Zebranie odbędzie się w dniu 29.03.2018r., o godz. 17.00 w siedzibie zarządcy, mieszczącej się przy ulicy Popowickiej 28 we Wrocławiu. Miejsce zebrania: sala konferencyjna na II piętrze.
Dodatkowo informujemy, że porządek obrad zebrania wraz z treścią uchwał zostanie wysłany do wszystkich właścicieli lokali drogą listowną i przekazane do skrzynek pocztowych.

Poprawiono: piątek, 16, marzec 2018 22:49

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony