FE POIS pl

Przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego Wrocław, ul. Starograniczna 28;

Załączniki:
Pobierz plik (przetarg - Starograniczna 28- 152.pdf)przetarg - Starograniczna 28- 152.pdf[ ]209 kB

SMLW „POPOWICE”
ul. Popowicka 28, 54-237 Wrocław
ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego

Adres lokalu: Wrocław, ul. Starograniczna 28;

Lokal na parterze budynku o pow. 152,00 m²;
Stawka minimalna: 17,00 zł netto za 1m² powierzchni (plus opłaty za media, podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste);
Branża: biuro, usługi
Wadium - 4500,00 zł

Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 41 1020 5226 0000 6302 0214 2990;

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SMLW „Popowice”
ul. Popowicka 28, 54-237 Wrocław
do dnia 18.04.2018 r. do godz. 10ºº

Sposób składania ofert:
Oferta w zaklejonej kopercie zawierająca:
1. proponowaną stawkę i powierzchnię lokalu;
2. branżę;
3. nazwę i adres Oferenta;
3. aktualny wypis z rejestru ewidencji lub KRS;
4. numer Regon i NIP;
5. dowód wpłaty wadium;
6. oświadczenia Oferenta o zapoznaniu się z:
 a) regulaminami obowiązującymi w Spółdzielni (w tym Regulamin rozliczenia c.o., wody, Regulamin określający tryb pozyskiwania najemców lokali użytkowych);
 b) propozycją umowy najmu (do wglądu);

Miejsce i termin otwarcia ofert:
SMLW „Popowice” Wrocław ul. Popowicka 28, dnia 19.04.2018r. godz. 1100

Szczegółowych informacji na temat lokalu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub pod
numerami telefonu 71 355-63-73 w.27 lub 601-586-233.
Lokal można oglądać do dnia składania ofert.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny oraz swobodnego wyboru oferenta.

Wrocław, dnia 04.04.2018 r.

Poprawiono: poniedziałek, 07, maj 2018 09:40

Copyright © 2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Google+

Początek strony