FE POIS pl

Przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Popowice” 54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28

 tel. 71/355-63-73

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.smpopowice.pl

 Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

Wymiana wodomierzy mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (Zespół Nieruchomości nr 2) będących pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Popowice” we Wrocławiu zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz Głównego Urzędu Miar.

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.06.2020 r.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”;
  2. wpłacenie na konto Spółdzielni wadium w wysokości 26.000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia sześć tysięcy) do dnia 18.02.2020 r.;
 3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 4. SIWZ można odebrać w sekretariacie SMLW „Popowice” przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr 1.
 5. Oferty należy składać w terminie do 20.02.2020 r. do godziny 900 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 20.02.2020 r. o godz. 1000.
 7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 800 do 1300 jest Bogdan Nowicki tel. 71/355-63-73 (wew.229).
 8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Poprawiono: poniedziałek, 06, lipiec 2020 17:47

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony