FE POIS pl

Przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wykonanie 5-letniego i rocznego przeglądu budowlanego stanu technicznego 25 budynków mieszkalnych

Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie.pdf)ogloszenie.pdf[ ]109 kB

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”
 54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28
www.smpopowice.pl
tel. 355-63-73
fax 355-76-99

Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

Wykonanie 5-letniego i rocznego przeglądu budowlanego stanu technicznego 25 budynków mieszkalnych Zespołu Nieruchomości nr 1 „POLANA” oraz 27 budynków mieszkalnych Zespołu Nieruchomości nr 2 „PARK” będących pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –Własnościowej „Popowice”

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2019r.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”,
  2. wpłacenie do dnia 04.06.2019r. wadium w wysokości 7.000 PL; słownie: siedem tysięcy złotych na konto Spółdzielni.
 3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 4. SIWZ można odebrać od dnia 24.05.2019 w sekretariacie SMLW „Popowice” przy ulicy Popowickiej 28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr 1
 5. Oferty należy składać w terminie do 06.06.2019 r. do godziny 11.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 06.06.2019 r. o godz. 12.00.
 7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 9.00 do 15.00 jest Pan Bogdan Nowicki tel. 71 355-63-73 (wew.229)
 8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Poprawiono: czwartek, 30, styczeń 2020 12:57

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony