FE POIS pl

Przetarg nieograniczony ofert pisemnych na malowanie tynków na klatkach schodowych

Załączniki:
Pobierz plik (2016_malowanie_klatek_schodowych.pdf)2016_malowanie_klatek_schodowych.pdf[ ]200 kB

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”
 54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28
www.smpopowice.pl
 tel. 0-71/355-63-73
 Fax. 0-71/355-76-99
Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:
Malowanie tynków na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych Zespołu Nieruchomości nr 1-Polana i Zespołu Nieruchomości nr 2– Park będących pod zarządem SMLW Popowice
1.Termin realizacji zamówienia: do dnia 21.12.2016r.
2. Warunkiem udziału w przetargu jest:
 a) spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”,
 b) wpłacenie do dnia 05.09.2016r. wadium w wysokości 50 000 PLN;słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych na konto Spółdzielni.
3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. SIWZ można odebrać w sekretariacie SMLW „Popowice” przy ulicyPopowickiej28 we Wrocławiu, po dokonaniu opłaty 50 zł brutto w pokoju nr2
5. Oferty należy składać w terminie do 07.09.2016 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 07.09.2016 r. o godz. 11.00.
7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 9.00 do 15.00 jest Pan Zbigniew Bryłka tel. 355-63-73 (wew.29)
8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Poprawiono: wtorek, 27, wrzesień 2016 16:08

Copyright © 2023 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony