FE POIS pl

Wykonanie projektu przebudowy części pasa drogowego ulicy Zajęczej dz. nr 36/1 AM-8, obręb Popowice

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Popowice”
54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28

tel. 71/355 63 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.smpopowice.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

Wykonanie projektu przebudowy części pasa drogowego ulicy Zajęczej dz. nr 36/1 AM-8, obręb Popowice obsługiwanego przez SMLW „ Popowice ” we Wrocławiu.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2022 r.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”;
  2. wpłacenie na konto Spółdzielni wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie zł: cztery tysiące) do dnia 31.05.2022 r.;
 3. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 4. W celu otrzymania SIWZ należy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wysłać dane do wystawienia faktury na kwotę 50 zł brutto za dokumentację przetargową.
 5. SIWZ można odebrać w sekretariacie Spółdzielni lub otrzymać drogą elektroniczną, po zaksięgowaniu wpłaty 50 zł na koncie Spółdzielni.
 6. Oferty należy składać w terminie do 02.06.2022 r. do godziny 9:00  w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 02.06.2022 r. o godz. 10:00.
 8. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 800 do 1200 jest Michał Gil tel. 71/355 63 73 (wew. 329).
 9. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Poprawiono: wtorek, 24, styczeń 2023 17:47

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony