FE POIS pl

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ciągu pieszo-jezdnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa „Popowice”

54-237 Wrocław, ul. Popowicka 28

tel. 71/355 63 73

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.smpopowice.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na:

Wykonanie przebudowy ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Białowieskiej 4-30 we Wrocławiu na terenie dz. 11/31, AM-10, obręb Popowice będącej pod zarządem SMLW „Popowice” we Wrocławiu

 1. Termin realizacji zamówienia:
  • etap I nie później niż do 30.10.2021 r.
  • etap II w roku 2022 r. nie później niż do 30.10.2022 r
 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. spełnienie warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz SMLW „Popowice”;
  2. wpłacenie na konto Spółdzielni wadium w wysokości 16.000,00 zł (słownie zł: szesnaście tysięcy) do dnia 12.05.2021 r.;
 2. Oferenci powinni złożyć w ofercie wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. W celu otrzymania SIWZ należy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wysłać dane do wystawienia faktury na kwotę 50 zł brutto za dokumentację przetargową.
 4. SIWZ można odebrać w sekretariacie Spółdzielni lub otrzymać drogą elektroniczną, po zaksięgowaniu wpłaty 50 zł na koncie Spółdzielni.
 5. Oferty należy składać w terminie do 13.05.2021 r. do godziny 900 w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. Popowickiej 28 we Wrocławiu, w sali konferencyjnej dnia 13.05.2021 r. o godz. 1000.
 7. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami w godzinach od 800 do 1300 jest Bogdan Nowicki tel. 71/355 63 73 (wew. 329).
 8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Oferenta, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Poprawiono: wtorek, 18, styczeń 2022 17:14

Copyright © 2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony