FE POIS pl

PLAN DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Dyżury Rady Nadzorczej
i Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 Polana oraz Nr 2 Park

 

Dyżury Rady Nadzorczej
i Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 Polana oraz Nr 2 Park

 

Rada Nadzorcza

PLAN DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SMLW „POPOWICE”

 

Zespół Nieruchomości NR 1

PLAN DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY ZESPOŁU NIERUCHOMOŚCI NR 1 SMLW „POPOWICE”

 

Zespół Nieruchomości NR 2

PLAN DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY ZESPOŁU NIERUCHOMOŚCI NR 2 SMLW „POPOWICE”

 

Poprawiono: niedziela, 09, czerwiec 2019 22:49

Copyright © 2019 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Początek strony