FE POIS pl

PLAN DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Dyżury Rady Nadzorczej
i Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 Polana oraz Nr 2 Park

 

Dyżury Rady Nadzorczej
i Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 Polana oraz Nr 2 Park

 

Rada Nadzorcza

PLAN DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SMLW „POPOWICE”

W KAŻDY 1-SZY I 3-CI CZWARTEK MIESIĄCA
W GODZINACH 16.00 – 17.00
W OKRESIE LIPIEC - GRUDZIEŃ 2018r.

CZERWIEC
07.06.2018r.
21.06.2018r.

LIPIEC
05.07.2018r.
19.07.2018r.

SIERPIEŃ
02.08.2018r.
16.08.2018r.

WRZESIEŃ
06.09.2018r.
20.09.2018r.

PAŹDZIERNIK
04.10.2018r.
18.10.2018r.

LISTOPAD
01.11.2018r. – Wszystkich Świętych
15.11.2018r.

GRUDZIEŃ
06.12.2018r.
20.12.2018r.

Zespół Nieruchomości NR 1

PLAN DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY ZESPOŁU NIERUCHOMOŚCI NR 1 SMLW „POPOWICE”

W KAŻDY 2-GI I 4-TY CZWARTEK MIESIĄCA
W GODZINACH 16.00 – 17.00
W OKRESIE LIPIEC - GRUDZIEŃ 2018r.

CZERWIEC
14.06.2018r.
28.06.2018r.

LIPIEC
12.06.2018r.
26.07.2018r.

SIERPIEŃ
09.08.2018r.
23.08.2018r.

WRZESIEŃ
13.09.2018r.
27.09.2018r.

PAŹDZIERNIK
11.10.2018r.
25.10.2018r.

LISTOPAD
08.11.2018r.
22.11.2018r.

GRUDZIEŃ
13.12.2018r.
27.12.2018r.

Zespół Nieruchomości NR 2

PLAN DYŻURÓW CZŁONKÓW RADY ZESPOŁU NIERUCHOMOŚCI NR 2 SMLW „POPOWICE”

W KAŻDY 2-GI I 4-TY CZWARTEK MIESIĄCA
W GODZINACH 16.00 – 17.00
W OKRESIE LIPIEC - GRUDZIEŃ 2018r.

CZERWIEC
14.06.2018r.
28.06.2018r.

LIPIEC
12.07.2018r.
26.07.2018r.

SIERPIEŃ
09.08.2018r.
23.08.2018r.

WRZESIEŃ
13.09.2018r.
27.09.2018r.

PAŹDZIERNIK
11.10.2018r.
25.10.2018r.

LISTOPAD
08.11.2018r.
22.10.2018r.

GRUDZIEŃ
13.12.2018r.
27.12.2018r.

Poprawiono: czwartek, 07, czerwiec 2018 21:31

Copyright © 2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice”. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Google+

Początek strony